Thông tin chi tiết

 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần đưa Nghị quyết các kỳ họp HĐND tỉnh vào cuộc sống
  09:14 25/03/2019
 • Để thực sự đưa Nghị quyết các kỳ họp HĐND tỉnh vào cuộc sống, trong các kỳ họp vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã luôn quan tâm, chỉ đạo để phát huy vai trò các loại hình báo chí của Trung ương, địa phương, báo hình, báo viết, báo điện tử và các trang thông tin điện tử để làm công tác thông tin, tuyên truyền các kỳ họp HĐND tỉnh nhất là các Nghị quyết của kỳ họp, những vấn đề cử tri quan tâm như hoạt động chất vấn, thảo luận, trả lời ý kiến cử tri.
 • Trước các kỳ họp, HĐND tỉnh đều duy trì buổi họp báo với sự tham dự của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố và đại diện báo Trung ương thường trú tại Nghệ An để cung cấp thông tin định hướng cơ quan báo chí tuyên truyền đầy đủ về thời gian, chương trình và nội dung của kỳ họp. Phối hợp các báo kịp thời đưa tin về các hoạt động giám sát, khảo sát chuẩn bị kỳ họp của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tại các đơn vị, địa phương. Báo hình, báo viết có các chuyên trang, chuyên mục về nội dung kỳ họp, phản ánh ý kiến cử tri đóng góp. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh huy động tập trung tuyên truyền, đưa tin đậm nét về diễn biến của kỳ họp với nhiều nội dung phong phú, nhất là các vấn đề dư luận đang quan tâm. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp đều được tổng hợp và tuyên truyền để cử tri biết. Phần lớn thời gian của kỳ họp được Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An truyền hình trực tiếp, gồm các phiên họp toàn thể tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn. Bố trí các kênh thông tin để cử tri tham gia ý kiến trực tiếp với kỳ họp HĐND tỉnh thông qua đường dây nóng và tiếp dân tại kỳ họp.

  Các phóng sự do Đài PTTH tỉnh Nghệ An thực hiện được sử dụng trong kỳ họp đã làm nổi bật vấn đề cần chất vấn, cần thảo luận hay những vấn đề liên quan đến Nghị quyết. Tại kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021, các phóng sự đề cập đến công tác quy hoạch xây dựng các công trình, chung cư cao tầng trên địa bàn toàn tỉnh, việc cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng các công trình, chung cư cao tầng còn để xảy ra thiếu sót, sai phạm. Việc triển khai mô hình trường học mới và công tác “xã hội hóa” tại các trường học trên địa bàn tỉnh còn có nhiều bất cập; Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội; bội chi Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh cần các giải pháp hiệu quả hơn để khắc phục.

  Tại kỳ họp thứ 4, các  phóng sự về xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất; quản lý, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản; quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý; công tác bố trí, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vấn đề giá sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân được khai thác để đại biểu chất vấn. Những bất cập trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cũng có những hình ảnh vừa đa chiều vừa sâu sát. Tình hình thực hiện công tác giao đất, giao rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông là những phóng sự được phát tại kỳ họp thứ 5. Tại kỳ họp thứ 6, vấn đề tái định cư, ổn định sản xuất và đời sống của Nhân dân vùng ảnh hưởng của các dự án thủy điện; Công tác bàn giao quản lý lưới điện hạ áp nông thôn và hoàn trả kinh phí đầu tư ban đầu cho tổ chức, đơn vị và người dân; công tác duy tu, bảo dưỡng hạ tầng lưới điện; Công tác ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội; ứng dụng khoa học, công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động và ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng thành các phóng sự không dài nhưng đủ để có cái nhìn bao quát cho các đại biểu HĐND tỉnh trước phiên chất vấn.

  Tại kỳ họp cuối năm 2018, phóng sự thứ nhất nêu rõ các chính sách dân tộc trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; một số chính sách thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chưa cao. Phóng sự thứ 2 khẳng định các chính sách người có công đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên việc thực hiện một số chính sách còn sai sót, gây bức xúc trong Nhân dân; công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng, cấp, cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công...còn chậm. Đề nghị các đại biểu làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới.

  Có thể thấy các phóng sự được phát tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII đã cho đại biểu và cử tri thấy bức tranh đa chiều hơn về các vấn đề cần quan tâm đặt ra trong kỳ họp. Nhờ đó không khí chất vấn, thảo luận của các tổ đại biểu, thảo luận tại hội trường và những vấn đề trọng tâm của các nghị quyết được diễn ra sôi nổi hơn và được các báo thông tin, bình luận liên tục suốt quá trình sự kiện diễn ra.

  Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thiện, ban hành các Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh và chỉ đạo báo Nghệ An, Công báo UBND tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tuyên truyền, kịp thời đăng tải toàn văn các Nghị quyết kỳ họp. Những nội dung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND và kiến nghị cụ thể của cử tri đã được UBND tỉnh phân công các ngành giải quyết; đôn đốc, hướng dẫn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp tại các đơn vị bầu cử để tuyên truyền, phổ biến kết quả kỳ họp và nội dung các Nghị quyết kỳ họp đến các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tạo ra các phong trào hành động thiết thực đưa Nghị quyết các  kỳ họp HĐND tỉnh vào cuộc sống, tạo điều kiện cho cử tri thực hiện quyền, trách nhiệm giám sát chính quyền, giám sát đại biểu HĐND, các cơ quan của HĐND.

  Lê Xuân

  Lượt truy cập