Thông tin chi tiết

 • Cần quan tâm hơn công tác điều tra, khảo sát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo
  17:12 09/07/2018
 • Qua khảo sát việc thực hiện điều tra, khảo sát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại các huyện Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, Nam Đàn và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác này, đã xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để thực hiện điều tra, khảo sát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo.
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng được nhận thức cho cán bộ và nhân dân. Công tác chỉ đạo, điều hành được thống nhất từ tỉnh, huyện đến xã, thôn, xóm. Quá trình tổ chức thực hiện đã phát huy được trách nhiệm của các ngành, Mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng cấp, từng thành viên Ban chỉ đạo. Tăng cường kiểm tra, phúc tra và kịp thời rút  kinh nghiệm, chấn chỉnh những sai sót, xử lý những vướng mắc để thực hiện ngày càng chặt chẽ, chính xác hơn. Hồ sơ, số liệu về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các cấp được lưu trữ khá đầy đủ, khoa học.

   

  Việc triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo từ tỉnh đến cấp huyện, xã cơ bản đảm bảo tiến độ theo quy định. Việc thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo đảm bảo theo tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo, cơ bản đúng quy định, đối tượng, tạo được sự đồng thuận. Các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo cơ bản đã được triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời. Những hộ nằm trong danh sách hộ nghèo thường có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nên nhìn chung số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo phản ánh đúng tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh hiện nay. Số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo là cơ sở quan trọng để các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp phù hợp để triển khai các chính sách an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

   

  Tuy vậy công tác điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo ở một số nơi chưa đảm bảo theo đúng quy trình, chưa chặt chẽ, tính chính xác chưa cao. Do đó vẫn tồn tại một tỷ lệ nhất định về sai sót trong công nhận hộ nghèo, điều này thể hiện ở chỗ những địa phương có đoàn cấp trên phúc tra đều có thay đổi theo hướng giảm tỷ lệ hộ nghèo. Năng lực, trách nhiệm của một số điều traviên còn hạn chế, trong quá trình điều tra, rà soát mức thu nhập của các hộ gia đình còn xét theo cảm tính, ngại va chạm, né tránh, chủ quan, thiếu bản lĩnh, thiếu chặt chẽ, chưa phân tích đầy đủ nguyên nhân nghèo, dẫn đến kết quả điều tra, rà soát chưa chính xác, tính sai mức thu nhập. Việc điều tra thu nhập còn gặp khó khăn như một số gia đình tách hộ nhưng vẫn ăn chung trong một nhà, một số hộ có người đi làm ăn xa, công việc làm không ổn định khó xác định được mức thu nhập. Một số hộ gia đình thiếu tinh thần hợp tác, cố tình giấu thu nhập, khai báo không đầy đủ các thông tin và nguồn thu nhập nên đã ảnh hưởng đến số liệu, kết quả điều tra, rà soát.Trong họp dân theo đơn vị khối, xóm, bản để lấy ý kiến bình xét hộ nghèo một số nơi còn có tình trạng định kiến, cục bộ do mối quan hệ anh em, họ hàng thân thích; biểu quyết chưa khách quan, dẫn đến một số gia đình yếu thế trong xã hội hoặc do mâu thuẫn nên có khi phải chịu thiệt thòi.

   

  Những tồn tại trong công tác điều tra, khảo sát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo là do một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này. Công tác tuyên truyền, vận động chưa tốt, lực lượng tham gia chỉ đạo công tác điều tra, rà soát chủ yếu do ngành Lao động, TBXH đảm nhận, trong khi đó công tác điều tra, rà soát hộ nghèo đòi hỏi phải qua nhiều bước, nhiều khâu, nên công tác chỉ đạo thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó một số đơn vị do có sự thay đổi thành viên Ban chỉ đạo, công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa- xã hội, cán bộ điều tra viên nên việc nắm bắt nhiệm vụ được phân công chưa sâu sát, chưa nắm chắc chuyên môn, thiếu kinh nghiệm điều tra, rà soát. Một số cán bộ xóm, bản, điều tra viên tuổi đã cao, không có trình độ chuyên môn, khả năng tiếp thu nghiệp vụ và áp dụng vào thực tiễn còn hạn chế.

   

  Nhiều địa phương có tổng số hộ điều tra, rà soát hàng năm nhiều, địa bàn rộng, hệ thống giao thông từ Trung tâm của một số xã đến một số xóm không thuận lợi nên việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm còn gặp nhiều khó khăn. Cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo nhiều, nhưng với phương thức hỗ trợ như hiện nay làm cho một số hộ dân có tư tưởng trông chờ, ỉ lại, lười lao động, chưa phát huy được tính tự giác để vươn lên thoát nghèo. Kinh phí phục vụ cho công tác điều tra, rà soát từ cấp tỉnh đến xã chưa đáp ứng yêu cầu và khối lượng công việc, việc bố trí kinh phí hàng năm còn phụ thuộc điều kiện ngân sách của từng địa phương.

   

  Để công tác điều tra, khảo sát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới,UBND tỉnh cần ban hành Chỉ thị về tổng điều tra, rà soát hộ nghèo để thực hiện có hiệu quả Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều  áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Xem xét, đưa chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hợp lý cho giai đoạn 2016 -2020 theo chuẩn mới để phù hợp với thực tế và giảm áp lực về chỉ tiêu giảm nghèo cho các địa phương cấp huyện, xã. UBND tỉnh cũng tăng cường chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các địa phương, các cơ quan, ban, ngành chức năng các cấp phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hàng năm, quan tâm bố trí tăng thêm nguồn kinh phí phục vụ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cần có quy định cụ thể để Uỷ ban nhân dân các huyện, xã có thể quyết toán kinh phí. Bên cạnh đósở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng cầnhối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền rộng rãi về nội dung, mục đích, ý nghĩa của điều tra, rà soát hộ nghèo để nâng cao và thay đổi nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và người dân, tạo sự đồng thuận để thực hiện tốt công tác này.

   

  Lê Xuân

  Lượt truy cập