Nghiên cứu - trao đổi

  • Cần dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận tại kỳ họp HĐND
  • Thảo luận tại kỳ họp là một trong số các phương thức hoạt động của đại biểu HĐND nhằm góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề nào đó, thông qua bàn bạc, trao đổi tạo sự thống nhất, đồng thuận để đi đến quyết định những nội dung quan trọng, giúp thực hiện tốt chức năng của HĐND. Hoạt động dân chủ này thu hút sự quan tâm của người dân và sẽ tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai các nghị quyết của HĐND vào cuộc sống sau kỳ họp. Nhưng để có thể tham gia phát biểu, thảo luận tại kỳ họp HĐND, đòi hỏi đại biểu HĐND phải có kiến thức, am hiểu thực tế, có bản lĩnh và trách nhiệm cao vì lợi ích chung. Bên cạnh đó cần được bố trí thời gian thỏa đáng để đại biểu có đủ điều kiện nghiên cứu tham gia phát biểu.
  • Cần thực hiện tốt quy trình trong hoạt động giám sát
  • Làm thế nào để thực hiện được quyền giám sát có hiệu quả, phát huy được vai trò, vị thế của HĐND là vấn đề được hết sức quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã xây dựng chương trình giám sát cụ thể và các kỳ họp HĐND tỉnh đầu năm đều có nghị quyết riêng về hoạt động giám sát tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động công tác này đạt hiệu quả.
  • “Trả bài” đúng hẹn cho cử tri
  • Lâu nay nhân dân và cử tri quan tâm nhiều đến chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND. Câu nói thường dùng là “Nghe những điều dân muốn nói và nói những điều dân muốn nghe” đã được các đại biểu thể hiện trong hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Biết nghe những điều trăn trở của dân, biết nói những điều dân quan tâm để chừng nào dân muốn đại biểu kỳ sau cùng về tiếp xúc lần nữa, đó là một nghệ thuật và cái tâm của người đại biểu.
  • Hiệu quả công tác tuyên truyền các kỳ họp HĐND tỉnh
  • Trong các kỳ họp vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, phát huy cao các loại hình báo chí của Trung ương, địa phương, báo hình, báo viết, báo điện tử và các trang web để thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các kỳ họp HĐND tỉnh cả trước, trong và sau mỗi kỳ họp.

Lượt truy cập