Nghiên cứu - trao đổi

 • Phải trăn trở cùng với dân
 • Thời gian này trên địa bàn tỉnh, các đại biểu HĐND 3 cấp đang tiến hành tiếp xúc cử tri, tiếp thu ý kiến kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND các cấp.
 • Nghị quyết hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình "cánh đồng mẫu lớn’’ bước đầu hiệu quả
 • Tại kỳ họp thứ 6- HĐND tỉnh khoá XVI đã ban hành Nghị quyết số 68/2012 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình "cánh đồng mẫu lớn’’ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 – 2015. Hỗ trợ cho các hộ nông dân tham gia xây dựng mô hình "cánh đồng mẫu lớn" các loại cây: lúa, ngô, lạc, mía; mức hỗ trợ 300 triệu đồng/ mô hình, để chi phí mua giống, phân bón. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND, ngày 15/1/2013 để cụ thể hoá cơ chế chính sách đầu tư hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.
 • Báo chí phải đồng hành với cơ quan dân cử
 • Một vấn đề đã được khẳng định, báo chí là công cụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhất là trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền, của dân, do dân, vì dân trong giai đoạn hiện nay.
 • Vài suy nghĩ về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nghệ An
 • Một trong các nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp thứ 6-HĐND tỉnh khoá XVI là công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Trong đó, có vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao nguồn nhân lực nông thôn để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
 • Chia sẻ hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, khoá XVI
 • Trong bộ máy hoạt động của HĐND cấp tỉnh, có Thường trực HĐND, các ban HĐND, chức năng nhiệm vụ đã được luật quy định. Riêng về tổ chức các Ban HĐND luật quy định: "Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành lập 3 Ban: Ban Kinh tế và Ngân sách; Ban Văn hóa – Xã hội; Ban Pháp chế; nơi nào có nhiều dân tộc thì có thể thành lập Ban Dân tộc’’ và có 4 nhiệm vụ của các Ban được nêu rõ trong luật. Theo luật, tuỳ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh của từng tỉnh để quyết định có hay không thành lập Ban Dân tộc. Một thực tế là tỉnh nào có nhiều dân tộc thì đã thành lập Ban dân tộc, những tỉnh có ít đồng bào dân tộc thì thường là do Ban Văn hoá - Xã hội kiêm nhiệm. Số lượng thành viên của Ban Dân tộc cũng tuỳ thuộc từng tỉnh, ít nhất có 5 thành viên, nhiều nhất có 7 đến 10 thành viên.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử
 • Hội đồng nhân dân 3 cấp (nhiệm kỳ 2011-2016) tỉnh Nghệ An đã có 13.326 đại biểu; Một thực tế hiện nay đại biểu dân cử hoạt động kiêm nhiệm chiếm tỷ lệ lớn nên thời gian giành cho thực hiện nhiệm vụ đại biểu còn hạn chế. Hơn nữa, đại biểu dân cử không có một trường lớp nào đào tạo như các ngành nghề khác.
 • Phải gần dân và đem lại lợi ích cho nhân dân
 • Đối với HĐND tỉnh, giám sát là một trong chức năng quan trọng, qua giám sát, cơ quan dân cử có thể kiểm chứng tính đúng đắn, sự phù hợp của các quy định đang được áp dụng và những chủ trương, biện pháp đã quyết nghị; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp tháo gỡ góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý, điều hành phục vụ cho phát triển KT-XH.
 • Trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An: Cầu nối giữa đại biểu và cử tri.
 • Tháng 9 năm 2011, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khai trương ''Trang thông tin điện tử trên Internet (website) Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An. Trang thông tin điện tử có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà n¬ước, Nghị quyết của HĐND tỉnh; phản ánh các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp, tâm t¬ư nguyện vọng của cử tri, trao đổi nghiên cứu các vấn đề hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp, của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; đăng tải các dự án luật để nhân dân có điều kiện tiếp cận và tham gia góp ý kiến và kế quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của Chỉnh phủ và bộ ngành TW và địa phương ....
 • Thấy gì qua những phiên tòa xét xử lưu động
 • Trong những năm qua, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và gia tăng về số lượng. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân thông qua các phiên tòa xét xử lưu động đã được các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an chú trọng thực hiện. Số lượng các vụ án đưa ra xét xử lưu động ngày càng tăng, tỷ lệ các vụ án đưa ra xét xử lưu động chiếm khoảng 10-30% so với các vụ án được xét xử đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.
 • Nâng cao chât lượng thẩm tra Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An
 • Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh là một yêu cầu bức thiết. Thông thường trước đây sau khi nhận đựơc các tờ trình của UBND tỉnh gửi đến thì các ban HĐND tiến hành thẩm tra. Do thời gian ngắn không thể nghiên cứu kỹ, các Ban không tổ chức khảo sát thực tế tại cơ sở, nên chất lượng thẩm tra hạn chế.
 • "Đường dây nóng” trong kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
 • Nói đến đường dây điện thoại trực tuyến hay "đường dây nóng" là nói đến phương tiện chuyển tải các vấn đề thời sự, "vấn đề nóng" của cử tri phản ánh đến một cơ quan có thẩm quyền nào đó. Các vấn đề mang tính phản ánh, kiến nghị đề được giải quyết và phản hồi cho người dân một cách sớm nhất. Với mục đích, ý nghĩa đó Thường HĐND tỉnh khoá XV thiết lập đường dây trực tuyến phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh, đến nay, đã qua 6 kỳ họp HĐND tỉnh khoá XVI phương tiện đó tiếp tục duy trì và đã tiếp nhận hàng trăm ý kiến phản ánh của cử tri, đặc biệt là các ý kiến phục vụ hiệu quả cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
 • Cần dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận tại kỳ họp HĐND
 • Thảo luận tại kỳ họp là một trong số các phương thức hoạt động của đại biểu HĐND nhằm góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề nào đó, thông qua bàn bạc, trao đổi tạo sự thống nhất, đồng thuận để đi đến quyết định những nội dung quan trọng, giúp thực hiện tốt chức năng của HĐND. Hoạt động dân chủ này thu hút sự quan tâm của người dân và sẽ tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai các nghị quyết của HĐND vào cuộc sống sau kỳ họp. Nhưng để có thể tham gia phát biểu, thảo luận tại kỳ họp HĐND, đòi hỏi đại biểu HĐND phải có kiến thức, am hiểu thực tế, có bản lĩnh và trách nhiệm cao vì lợi ích chung. Bên cạnh đó cần được bố trí thời gian thỏa đáng để đại biểu có đủ điều kiện nghiên cứu tham gia phát biểu.
 • Cần thực hiện tốt quy trình trong hoạt động giám sát
 • Làm thế nào để thực hiện được quyền giám sát có hiệu quả, phát huy được vai trò, vị thế của HĐND là vấn đề được hết sức quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã xây dựng chương trình giám sát cụ thể và các kỳ họp HĐND tỉnh đầu năm đều có nghị quyết riêng về hoạt động giám sát tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động công tác này đạt hiệu quả.
 • “Trả bài” đúng hẹn cho cử tri
 • Lâu nay nhân dân và cử tri quan tâm nhiều đến chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND. Câu nói thường dùng là “Nghe những điều dân muốn nói và nói những điều dân muốn nghe” đã được các đại biểu thể hiện trong hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Biết nghe những điều trăn trở của dân, biết nói những điều dân quan tâm để chừng nào dân muốn đại biểu kỳ sau cùng về tiếp xúc lần nữa, đó là một nghệ thuật và cái tâm của người đại biểu.

Lượt truy cập