Nghiên cứu - trao đổi

 • Cần quan tâm hoạt động của HĐND cấp xã
 • Tỉnh Nghệ An có 485 xã, phường, thị trấn, tổng số 12.441 đại biểu HĐND, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các xã từng bước thực hiện khá tốt vai trò, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp được thực hiện theo đúng trình tự, điều hành kỳ họp khá linh hoạt.
 • Đưa Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh, khoá XVI vào cuộc sống
 • Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, khoá XVI đã ban hành 21 Nghị quyết. Sau khi Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực ban hành Nghị quyết, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát hành Nghị quyết đến các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, đăng tải trên trang Thông tin điện tử: đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An, các cơ quan thông tấn báo chí địa phương để tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.
 • Nâng cao công tác Dân nguyện
 • Tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của đại biểu dân cử; là biện pháp thiết thực tăng cường mối liên hệ, cũng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước.
 • Làm tốt công tác dân nguyện
 • Không có chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhưng việc đổi mới công tác tiếp dân và tiếp nhận, đôn đốc các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết của Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH Nghệ An thực sự hiệu quả, tạo lòng tin trong nhân dân.
 • Nhiều việc cần phải làm để đưa Hiến pháp sớm đi vào cuộc sống
 • Nhân dịp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Văn Tấn – Tỉnh ủy viên, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An về một số vấn đề liên quan.
 • Cầu thị và cải tiến để nâng chất lượng cơ quan dân cử
 • Với quan điểm “Cầu thị và cải tiến để nâng cao chất lượng hoạt động”, năm 2013, HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới từ hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, đến việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương..., khẳng định vị thế, vai trò ngày càng cao của cơ quan quyền lực Nhà nước.
 • Vai trò của Văn phòng trong việc nâng cao chất lượng kỳ họp
 • Kỳ họp HĐND là hình thức hoạt động chủ yếu của hoạt động HĐND để nghiên cứu thảo luận và ban hành các Nghị quyết, thể chế hoá chủ trư¬ơng của nhà n¬ước nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh là một nhiệm vụ quan trọng.
 • Để nâng cao chất lượng chuẩn bị các kỳ họp HĐND
 • Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức được 9 kỳ họp, ban hành hàng chục Nghị quyết trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện quyền giám sát, chất vấn và xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Chất lượng các kỳ họp từng bước được nâng lên.
 • Nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri của người đại biểu dân cử
 • Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh đang được chuẩn bị khẩn trương, tiếp xúc cử tri là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại biểu dân cử đang tiến hành ở cả 3 cấp HĐND. Tiếp xúc cử tri nhằm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến cử tri; Trả lời yêu cầu kiến nghị của cử tri và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri.
 • "Lạm phát" và "thiểu phát" văn bản pháp lý
 • Theo lý thuyết kinh tế, lạm phát là hiện tượng nhà nước phát hành thừa tiền mặt quá mức; còn thiểu phát, ngược lại, là hiện tượng phát hành thiếu và khan hiếm tiền mặt quá mức so với lượng hàng hóa và dịch vụ lưu thông thực tế. Cả hai hiện tượng này đối lập nhau về biểu hiện, không tồn tại đồng thời với nhau, nhưng cùng tạo hệ lụy tiêu cực, hạn chế sự phát triển bình thường và lành mạnh của cả cộng đồng và mỗi người. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, ở nước ta dường như chỉ có hiện tượng lạm phát, mà chưa hề có hiện tượng thiểu phát tiền tệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đã và đang đồng thời có cả hiện tượng "lạm phát", lẫn "thiểu phát" trong xây dựng văn bản pháp lý.
 • Cần có giải pháp đồng bộ để giải quyết các kiến nghị của cử tri
 • Để chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XIII, ngày 26/9 các vị đại biểu Quốc hội đã có cuộc tiếp xúc cử tri với 8 xã Bãi ngang của huyện Quỳnh Lưu tại buổi tiếp xúc các cử tri băn khoăn và kiến nghị Lạch Quèn là nơi tàu thuyền ra vào của 4 xã vùng biển Quỳnh Lưu, nhưng hiện nay luồng lạch đã bị bồi lắng, cạn, khó khăn cho các phương tiện tàu thuyền ra vào, neo đậu tránh trú bão, đề nghị nhà nước kháo sát, đầu tư nạo vét luồng lạch đảm bảo an toàn cho người và phương tiện ra; đề nghị nhà nước hỗ trợ vốn để ngư dân đóng mới phương tiện đánh bắt xa bờ.
 • Chất vấn - nhiệm vụ quan trọng của kỳ họp HĐND
 • Chất vấn và trả lời chất vấn là nhiệm vụ quan trọng của kỳ họp HĐND tỉnh. Về khái niệm chất vấn, Từ điển Đào Duy Anh - NXB Văn hóa - Thông tin - 2003 viết: “Chất có nghĩa là gạn hỏi, thật thà phác tố; vấn là hỏi, thông tin tức với nhau. Chất vấn là gạn hỏi nhiều chiều, làm cho rõ, căn vặn và để cùng nhau biết”, Từ điển Tiếng việt của Mạnh Tường, NXB Văn hóa - Thông tin – 2010 cũng chỉ rõ: chất vấn là “Hỏi và yêu cầu trả lời rõ ràng”.
 • Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực hành chính
 • Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp quy định và bảo vệ. Hiến pháp năm 1992 đã quy định: “Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định”.
 • Cần có chính sách hợp lý hơn trong nông nghiệp - nông thôn
 • Cùng tham gia đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh mới đây, chúng tôi vừa có cái nhìn “cận cảnh” vừa bao quát về xây dựng nông thôn mới (NTM) và chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp theo Quyết định số 28/2011/NQ-HĐND tỉnh.

Lượt truy cập