Nghiên cứu - trao đổi

 • Nỗ lực đưa công tác phổ cập giáo dục mầm non về đích đúng hẹn
 • Với điều kiện một tỉnh rộng, trong đó có 11 huyện miền núi, vùng cao, cơ sở vật chất trường, lớp còn khó khăn, nhưng nhờ chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 16/21 huyện, thành, thị xã với 431/480 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập. Các đơn vị còn lại đang được điều tra, đánh giá và thẩm định để công nhận trong thời gian tới.
 • Khẳng định vai trò, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử
 • Cùng với sự đổi mới, vươn lên của các tổ chức trong hệ thống chính trị, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp trong tỉnh đã nỗ lực cải tiến, nâng cao chất lượng công tác. Với những hoạt động tích cực, HĐND các cấp ngày càng khẳng định vai trò, năng lực và hiệu quả của cơ quan dân cử.
 • Cần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội thẩm nhân dân
 • Nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An và các huyện, thành phố, thị xã đã bầu ra 420 vị Hội thẩm, trong đó Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh là 32 người, Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện là 388 người. Nhìn chung, khi được phân công tham gia Hội đồng xét xử, các vị Hội thẩm đều đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Sự hiện diện của hội thẩm nhân dân trong xét xử và kết quả hoạt động của hội thẩm lại càng thêm khẳng định sự cần thiết tham gia của nhân dân vào hoạt động tư pháp, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân.
 • Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải được thực hiện một cách khoa học, chặt chẽ
 • Văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là công cụ hữu hiệu giúp các cơ quan nhà nước thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, để văn bản QPPL phát huy được hiệu quả, tác dụng và đi vào cuộc sống thì quy trình xây dựng văn bản QPPL phải được thực hiện một cách khoa học, chặt chẽ và đảm bảo quyền tham gia của người dân, cơ quan, tổ chức vào quá trình soạn thảo.
 • Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thực hiện, quản lý, điều hành và kiểm toán Ngân sách Nhà nước
 • Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Kiểm toán Nhà nước được ban hành trước đây nằm trong hệ thống văn bản luật đã được thực hiện đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về ngân sách. Tuy nhiên từ yêu cầu thực tiễn của phát triển kinh tế xã hội thì các Luật trên được sửa đổi để ban hành trong năm 2015 là cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý và giám sát ngân sách tốt hơn trong tình hình mới và hội nhập quốc tế. Các văn bản dự thảo Luật đã khái quát cơ bản mọi vấn đề cần quan tâm và triển khai thực hiện đầy đủ theo yêu cầu quản lý kinh tế và ngân sách.
 • Bảo đảm vị thế Hiến định của HĐND
 • Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương vẫn đang trong giai đoạn tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện để trình QH xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Chín tới. Theo cơ quan soạn thảo dự án Luật, nội dung đang tranh luận và hiện vẫn chưa ngã ngũ là về mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Tại Hội thảo vừa được Viện Nghiên cứu lập pháp và Quỹ Rosa Luxemburg (Đức) phối hợp tổ chức, các chuyên gia Đức khuyến nghị: dù mô hình tổ chức chính quyền địa phương cụ thể như thế nào cũng phải bảo đảm nguyên lý: ở đâu có quyền lực, ở đó phải có sự kiểm soát quyền lực; ở đâu có chính quyền, ở đó phải có cơ quan đại diện cho dân giám sát việc thực thi quyền lực của chính quyền.
 • Nghị quyết, thước đo hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh
 • Hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh được thể hiện rõ nhất qua các Nghị quyết được ban hành để cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước. Đây cũng là cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành hoạt động KT-XH, HĐND giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của địa phương. Trong hoạt động thường xuyên của HĐND cấp tỉnh, công tác xây dựng và ban hành các nghị quyết tại các kỳ họp mỗi năm là một trong những nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng, được Thường trực HĐND, UBND, các ban và các đại biểu HĐND quan tâm và tập trung nhiều công sức, thời gian để thực hiện.
 • Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND
 • Trong thời gian qua, đại đa số đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An đã trung thành với lời hứa trước cử tri trong quá trình tranh cử, phát huy năng lực, tận tâm với nhiệm vụ được giao để phục vụ nhân dân, xứng đáng là người được nhân dân tin cậy, giao quyền lực để điều hành, quản lý xã hội.
 • "Cầu nối" xây dựng Thị xã du lịch biển văn minh, thân thiện
 • Các kiến nghị chính đáng từ thực tế cơ sở của cử tri đã được HĐND thị xã Cửa Lò và HĐND các phường quan tâm, giám sát thực hiện, nên đã góp phần tích cực tạo dựng niềm tin đối với cử tri, nhân dân và tạo chuyển biến mới trong hoạt động kinh doanh du lịch.
 • Thực hiện Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An đã ổn cư nhưng chưa ổn canh
 • Ngày 5/3/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg về Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số , nhằm tạo điều kiện cho hộ đồng bào còn du canh du cư có nơi ở ổn định, có đủ điều kiện phát triển sản xuất nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương, nhằm hoàn thành cơ bản việc đinh canh định cư cho đồng bào còn du canh du cư.
 • Đôi điều suy nghĩ về học tập cách nói, cách viết của Hồ Chí Minh
 • Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban biên tập trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân Nghệ An chuyển tới cán bộ, đảng viên của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các bạn đọc quan tâm về nội dung "đôi điều suy nghĩ về học tập cách nói, cách viết của Hồ Chí Minh" để nghiên cứu và thực hiện nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ.
 • Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản
 • Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản là một trong những vấn đề phức tạp tại các địa phương có khoáng sản trên phạm vi cả nước, trong đó có Nghệ An. Chính vì sự phức tạp nên việc quản lý, bảo vệ nó cũng đặt ra nhiều khó khăn. Ở tỉnh ta, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với các ngành, các cấp đã có sự tập trung, quyết liệt nhằm lập lại trật tự trong khai thác khoáng sản, và đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên vẫn đang nhiều tồn tại, bất cập chưa được giải quyết; từ đó đặt ra nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này cần cần tăng cường đẩy mạnh và quyết liệt hơn.
 • Giấy khai sinh – đến hẹn lại lên!
 • Ghé thăm nhà người chị họ, chưa kịp hỏi han sức khoẻ anh chị và các cháu như thế nào thì đã được nghe chị ấy than thở: "Cô là cán bộ tư pháp cô xem thế nào chứ mấy hôm nay tôi khổ sở quá vì cái giấy khai sinh cho cháu Thuý nhà cô..." Sau một thôi một hồi san sẻ tôi đã rõ nguyên nhân, lý do mà bà chị tôi kêu khổ kêu sở. Chuyện là thế này:
 • Đổi mới chất lượng giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của của công dân
 • Quyền khiếu nại, quyền tố cáo là một trong những quyền quan trọng của quyền công dân, quyền con người, đã được Hiến pháp nước ta quy định, được thể chế trong Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đảm bảo sự tuân thủ nghiêm minh của pháp luật, tăng cương, kỷ luật nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý của bộ máy chính quyền.
 • Vai trò của Uỷ ban MTTQ trong hội nghị tiếp xúc cử tri
 • Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch TXCT tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn, Quỳ Châu, Tân Kỳ...các đại biểu Quốc hội tiến hành TXCT để thông báo nội dung, chương trình kỳ họp và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cư tri ở lần tiếp xúc trước; tiếp tục ghi nhận những kiến nghị phản ánh...

Lượt truy cập