Nghiên cứu - trao đổi

 • Đấu giá quyền sử dụng đất – được và chưa được?
 • Theo báo cáo của Sở Tư pháp Nghệ An, từ 01/01/2018 đến 30/9/2019, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 589 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân, trong đó có 7 cuộc do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện và 582 cuộc do tổ chức đấu giá tài sản thực hiện.
 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng HĐND tỉnh
 • Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An được chia tách từ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh từ tháng 07/2016 theo quy định tại Nghị quyết 1097 ngày 22/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 48 ngày 27/5/2019 của Chính phủ. Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
 • Nhìn lại cải cách thể chế ở Nghệ An
 • Cải cách thể chế được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục xác định là một trong ba đột phá chiến lược được tập trung có hiệu quả (bao gồm: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ).
 • Cai nghiện ma túy bắt buộc – khó khăn ngay từ công tác lập hồ sơ
 • Năm 2018, theo báo cáo của UBND tỉnh, tội phạm ma túy tiếp tục tăng so với 2017 và diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đã phát hiện và bắt 1.236 vụ với 1529 đối tượng, tăng 12% về số vụ và số đối tượng, thu giữ 100,2 kg heroin, 6,1 kg ma túy tổng hợp, 176.845 viên ma túy tổng hợp, 114,3kg ma túy đá, 1,4 kg cần sa, 16 kg thuốc phiện...
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần đưa Nghị quyết các kỳ họp HĐND tỉnh vào cuộc sống
 • Để thực sự đưa Nghị quyết các kỳ họp HĐND tỉnh vào cuộc sống, trong các kỳ họp vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã luôn quan tâm, chỉ đạo để phát huy vai trò các loại hình báo chí của Trung ương, địa phương, báo hình, báo viết, báo điện tử và các trang thông tin điện tử để làm công tác thông tin, tuyên truyền các kỳ họp HĐND tỉnh nhất là các Nghị quyết của kỳ họp, những vấn đề cử tri quan tâm như hoạt động chất vấn, thảo luận, trả lời ý kiến cử tri.
 • Tiếp dân là một việc khó
 • Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. Ngày 3 tháng 9 năm 1945, ngay sau ngày đọc Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra lịch tiếp chuyện đại biểu nhân dân. Theo Bác, “dù bất luận thế nào, việc của người dân cũng thuộc về trách nhiệm của nhà nước. Nhà nước sinh ra để phục vụ dân, cán bộ, đảng viên phải là công bộc của dân. Dân chưa hiểu là do cán bộ, chính quyền chưa làm cho họ hiểu. Vì vậy chính quyền có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc đó một cách chủ động và tích cực”.
 • Dấu ấn nhiệm kỳ
 • Ra đời từ sự trăn trở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Quy định đánh giá, xếp loại Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là một thiết chế quan trọng, có thể xem là một dấu ấn của nhiệm kỳ. Bởi qua đó, mỗi đại biểu HĐND tỉnh ý thức được sâu sắc hơn trách nhiệm của mình; Tổ đại biểu hoạt động bài bản, quy củ hơn và có sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các thành viên.
 • Một số kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh
 • Trong thời gian qua, công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND đã được xác định là một nhiệm vụ quan trọng góp phần cung cấp cho đại biểu những thông tin chính thống, những tư liệu phong phú để thảo luận, chất vấn và thực hiện quyền quyết định những vấn đề hệ trọng ở địa phương qua mỗi kỳ họp.
 • Tín nhiệm của Đại biểu – Thước đo mức độ hài lòng của cử tri và Nhân dân
 • Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ. Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm người không được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tín nhiệm.
 • Nâng cao vai trò của thư ký trong các kỳ họp HĐND tỉnh
 • Hoạt động thư ký kỳ họp là một bộ phận không thể thiếu để góp phần thành công của mỗi kỳ họp HĐND các cấp. Ngày 2.4.2005, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 753/2005/UBTVQH11 ban hành Quy chế hoạt động của HĐND, trong đó, tại Điều 14, nhiệm vụ của Thư ký kỳ họp bao gồm: Ghi biên bản các kỳ họp, phiên họp; Tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đại biểu tại cuộc họp tổ đại biểu và tại phiên họp toàn thể; Giúp Chủ tọa kỳ họp trong việc điều khiển thảo luận và biểu quyết; Giúp Thường trực HĐND phối hợp với các ban của HĐND, các cơ quan hữu quan chỉnh lý dự thảo nghị quyết và các văn bản khác để trình HĐND, Giúp Chủ tọa kỳ họp cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp.
 • Hậu tái định cư các nhà máy thủy điện còn nhiều vướng mắc, khó khăn
 • Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-HĐND ngày 11/4 /2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện quy hoạch, kết quả, hiệu quả xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017”. Từ ngày 21/5-19/6/2018, Đoàn giám sát đã đi giám sát tại các nhà máy thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn), Bản vẽ (Tương Dương), Hủa Na (Quế Phong), làm việc với UBND các huyện có thủy điện, với các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa – Thể thao.

Lượt truy cập