Thông tin chi tiết

 • Chương trình công tác tháng 3/2018 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh
  17:17 09/07/2018
 • Trọng tâm công tác:

            - Triển khai Kế hoạch công tác năm 2018.

            - Triển khai Kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh.

            - Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

            Trong tháng có:

            - Ngày Biên phòng toàn dân (03/03).

            - Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03).

            - Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03).

  Ngày

  Thứ

  Nội dung công việc

  Phân công

  chuẩn bị

  01

  Năm

  Họp Đảng ủy Văn phòng

  Đảng ủy Văn phòng

  02

  Sáu

  Đi cơ sở

   

  03

  Bảy

  Nghỉ cuối tuần

   

  04

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

  05

  Hai

  Sáng: Sinh hoạt các Chi bộ Đảng

  Chiều: Họp Lãnh đạo Văn phòng mở rộng

  - Các Chi bộ

  - Văn phòng

  06

  Ba

  Tọa đàm Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

  - Ban Nữ công

  07 

  Sáng:Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnhnăm 2017.

  - Văn phòng

   

  08

  Năm

  - Từ 08-09: Đoàn Ủy ban Dân tộc của Quốc hội nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại Nghệ An.

  - Từ 08-09: Ban Văn hóa - Xã hội tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.

  - Văn phòng

   

  - Ban VH-XH

  09

  Sáu

  Đi cơ sở

   

  10 

  Bảy

  Nghỉ cuối tuần

  - Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10 - Xuân Mậu Tuất 2018

   

   

  11 

  CN

  Nghỉ cuối tuần

  Từ 11-12: Ban Văn hóa - Xã hội khảo sát việc quản lý và tổ chức Lễ hội tại huyện Kỳ Sơn

   

  - Ban VH-XH

  12 

  Hai

  Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  13 

  Ba

  - Sáng: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh.

  - Từ 13-14: Ban Pháp chế khảo sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực pháp chế tại huyện Con Cuông.

  - Văn phòng

   

   

  - Ban Pháp chế

  14

  - Họp Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh.

  - Từ 14-16: Ban Dân tộc giám sát việc thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS tại huyện Quỳ Châu, Tân Kỳ.

  - Ban Biên tập

   

  - Ban Dân tộc

  15

  Năm

  - Đại diện Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

  - Văn phòng

  16

  Sáu

  - Từ 16-17: Ban Văn hóa - Xã hội khảo sát việc quản lý và tổ chức Lễ hội tại huyện Yên Thành

  - Ban VH-XH

   

  17

  Bảy

  Nghỉ cuối tuần

   

  18

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

  19

  Hai

  - Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể.

  - Từ 19-21: Ban Dân tộc giám sát việc thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS tại huyện Kỳ Sơn, Tương Dương

  - Ban Pháp chế khảo sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực pháp chế tại huyện Thanh Chương.

   

  - Ban Dân tộc

   

   

  - Ban Pháp chế

  20

  Ba

  Đi cơ sở

   

  21

  Ban Pháp chế khảo sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực pháp chế tại huyện Quỳnh Lưu

  - Ban Pháp chế

  22 

  Năm

  - Từ 22-23:Họp Ủy ban nhân dân tỉnh

  - Văn phòng UBND tỉnh Mời

  23 

  Sáu

  Chiều: Ban Dân tộc giám sát việc thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS tại Ban Dân tộc tỉnh và Sở Tư pháp.

  - Ban Dân tộc

  24

  Bảy

  Nghỉ cuối tuần

   

  25 

  CN

  Nghỉ cuối tuần

  Từ 25-26: Ban Văn hóa - Xã hội khảo sát việc quản lý và tổ chức Lễ hội tại huyện Thanh Chương

  - Ban VH-XH

  26 

  Hai

  - Sáng: Họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 03/2018

  - Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

  - Văn phòng

  27

  Ba

  Ban Pháp chế làm việc với Công An tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh.

  Ban Pháp chế

  28

  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  - Văn phòng Tỉnh ủy Mời

  29

  Năm

  Ban Văn hóa - Xã hội khảo sát việc quản lý và tổ chức Lễ hội tại Sở Văn hóa - Thể thao

  - Ban VH-XH

  30

  Sáu

  Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

  - Văn phòng Tỉnh ủy Mời

  31

  Bảy

  Nghỉ cuối tuần

   

   

  Lượt truy cập