TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 9 : 04/NQ-HĐND
Loại văn bản Kỳ họp thứ 9
Số/ Ký hiệu 04/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày ban hành 10/07/2019 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Sơn Chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Đính kèm

Lượt truy cập