TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 8 : 26/NQ-HĐND
Loại văn bản Kỳ họp thứ 8
Số/ Ký hiệu 26/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2019
Ngày ban hành 12/12/2018 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Sơn Chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Đính kèm

Lượt truy cập