TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 5 : 11/NQ-HĐND
Loại văn bản Kỳ họp thứ 5
Số/ Ký hiệu 11/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày ban hành 29/12/2017 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm

Lượt truy cập