TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 3 : 33/NQ-HĐND
Loại văn bản Kỳ họp thứ 3
Số/ Ký hiệu 33/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
Ngày ban hành 16/01/2017 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm

Lượt truy cập