TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 10 : 108/NQ-HĐND
Loại văn bản Kỳ họp thứ 10
Số/ Ký hiệu 108/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết số 108/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014
Ngày ban hành 05/03/2015 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm

Lượt truy cập