Thông tin chi tiết

 • Uỷ ban Dân tộc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về việc đề nghị công nhận 2 xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương được hưởng chế độ Chương trình 135
  17:00 09/07/2018
 • Uỷ ban Dân tộc nhận được văn bản số 1278/PC-VPCP ngày 28/8/2012 của Văn phòng Chính phủ đề nghị giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc đề nghị: “Công nhận 2 xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương là nơi đồng bào tái định cư thuỷ điện Bản Vẽ được hưởng chế độ chương trình 135 của Chính phủ” (theo văn bản đề nghị số 195/HĐND ngày 16/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An).
 • Sau khi nghiên cứu, Uỷ ban Dân tộc có ý kiến như sau:

   

  Xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương được thành lập theo Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 09/02/2009 của Chính phủ. Các hộ dân của 2 xã trên chủ yếu là các hộ di chuyển từ 3 xã là Kim Đa, Luân Mai, Hữu Dương huyện Tương Dương đã giải thể để xây dựng thuỷ điện Bản Vẽ (đây là các xã đang được thụ hưởng đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II). Tuy 3 xã đã giải thể, song năm 2010, ngân sách trung ương vẫn bố trí kinh phí là 3,9 tỷ đồng để thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, tỉnh đã sử dụng số kinh phí trên để đầu tư, hỗ trợ 2 xã là Thanh Sơn và Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Cụ thể:

   

  - Hỗ trợ 900 triệu đồng cho 2 xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm để thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (mỗi xã 450 triệu đồng, cao hơn 150 triệu/xã so với định mức bình quân).

   

  - Đầu tư đường giao thông nông thôn 2 tỷ đồng (mỗi xã 1 tỷ đồng).

   

  - 1 tỷ đồng sử dụng thanh toán trả nợ các công trình đã hoàn thành của Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn huyện Tương Dương.

   

  Như vậy, năm 2010 (năm kết thúc Chương trình 135 giai đoạn II), các hộ dân của xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương vẫn được thụ hưởng đầu tư, hỗ trợ của Chương trình 135.

   

  Liên quan đề kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về đề nghị công nhận xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương là các xã đặc biệt khó khăn để hưởng đầu tư, hỗ trợ của Chương trình 135, Uỷ ban Dân tộc trả lời như sau:

   

  - Từ năm 2009 đến nay, Uỷ ban Dân tộc chưa nhận được văn bản đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đề nghị công nhận 2 xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương là các xã đặc biệt khó khăn để hưởng đầu tư, hỗ trợ của Chương trình 135.

   

  - Uỷ ban Dân tộc đã hoàn thiện các thủ tục và đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chương trình 135 giai đoạn 2012 – 2015, song chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011- 2020; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 về Danh mục các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012 – 2015, trong đó có Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu; các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 về tiêu chí xã định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015; Uỷ ban Dân tộc đang xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg để các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện việc xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015. Sau khi có kết quả rà soát, xác định xã, thôn đặc biệt khó khăn, Uỷ ban Dân tộc sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng xem xét quyết định đưa vào diện đầu tư của Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã khó khăn, xã biên giới, an toàn khu; các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015.

   

  Thường trực HĐND tỉnh xin trân trọng chuyển ý kiến trả lời của Uỷ ban Dân tộc tới cử tri, các cơ quan có liên quan được biết./.

   

  Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An

  Lượt truy cập