Thông tin chi tiết

 • Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI (Cử tri thị xã Cửa Lò).
  17:00 09/07/2018
 • Câu hỏi: 

  Cử tri phản ánh đề nghị cần thu hồi bớt phần diện tích đất đến nay không sử dụng hết của Dự án xây dựng Trường Đại học Vạn Xuân.

   

  Trả lời:

  UBND tỉnh xin báo cáo như sau:

   

  Ngày 06/7/2012, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức cuộc họp cùng các Sở, ban, ngành có liên quan để thẩm định hồ sơ và các điều kiện thành lập Trường Trung cấp Y tế Bắc Miền trung. Dự kiến về cơ sở vật chất là 01 ngôi Trường 03 tầng, xây dựng trên một phần diện tích đất 05 ha của Trường Đại học Vạn Xuân (vì Trường Trung cấp Y tế Bắc Miền Trung và Trường Đại học Vạn Xuân là 1 chủ đầu tư). Hiện nay, Trường Trung cấp Y tế Bắc Miền Trung đang thực hiện các bước thủ tục để thành lập trường và triển khai dự án./.

  Lượt truy cập