Thông tin chi tiết

 • Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI (Cử tri huyện Quỳ Hợp)
  17:00 09/07/2018
 • Câu hỏi:

  Cử tri huyện Quỳ Hợp đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị tại các kỳ họp HĐND tỉnh về việc thu hồi đất của các Nông, Lâm trường để giao cho địa phương quản lý, sử dụng nhưng chưa được UBND tỉnh thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp giải quyết dứt điểm.

   

  Trả lời:

   

  UBND tỉnh báo cáo như sau:

   

  * Cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 thì việc thu hồi đất của các tổ chức đang sử dụng đất (các Nông, Lâm trường) để giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:

   

  - Kết quả kiểm tra, rà soát của các cơ quan có thẩm quyền mà trong đó có nội dung: Nông, lâm trường sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả.

   

  - Các Nông, lâm trường tự nguyện trả lại đất.

   

  * Kết quả thực hiện: Sau khi nhận được Tờ trình của UBND huyện Quỳ Hợp về việc đề nghị thu hồi đất của các Nông, lâm trường đóng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp để giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Nông, lâm trường để rà soát lại quỹ đất mà UBND tỉnh đã giao cho đơn vị trước đây.

   

  Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và chủ sử dụng đất (Nông, lâm trường), năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình UBND tỉnh thu hồi 31,4 ha đất tại xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp của Lâm trường Quỳ Hợp để giao lại cho UBND huyện Quỳ Hợp lập phương án giao lại cho nhân dân sản xuất theo quy hoạch và pháp luật (Quyết định số 09/QĐ-UBND.ĐC ngày 30/01/2011).

   

  Năm 2012, UBND tỉnh thu hồi 1.488,9 ha đất lâm, nông nghiệp tại các xã: Châu Lộc, Yên Hợp, Tam Hợp Đồng Hợp, Thọ Hợp, Châu Cường, Châu Hồng và Châu Thái của Lâm trường Đồng Hợp để giao lại cho UBND huyện Quỳ Hợp lập phương án giao cho nhân dân sản xuất theo quy hoạch và pháp luật (Quyết định số 212/QĐ.UBND.ĐC ngày 24/8/2012).

   

  * Về thẩm quyền giao đất: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 thì việc tổ chức, triển khai giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân (sau khi đã có Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh nêu trên) để đưa vào sản xuất theo quy định thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp.

   

  Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành: Lập hồ sơ đề nghị thu hồi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ, Tổng đội thanh niên xung phong; tiếp tục rà soát đất của các Nông, Lâm trường để tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất và giao lại cho địa phương để đưa vào sử dụng theo quy hoạch và pháp luật./.

  Lượt truy cập