Thông tin chi tiết

 • Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI (Cử tri huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh)
  17:00 09/07/2018
 • Câu hỏi:

  Cử tri huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh phản ánh các doanh nghiệp tại KCN Nam Cấm, Bắc Vinh đã đi vào hoạt động nhiều năm nhưng hệ thống xử lý chất thải không đảm bảo gây ô nhiễm môi trường.

   

  Trả lời:

  UBND tỉnh báo cáo như sau:

  1. Giải quyết ô nhiễm môi trường tại KCN Nam Cấm.

  Khu công nghiệp Nam Cấm: Có diện tích 1914,68 ha, hiện có 17 dự án đã đi vào hoạt động, bao gồm các ngành nghề: Sản xuất bia, thức ăn gia súc (cám con cò, bột cá), sản xuất bột đá, sản xuất giấy Krap, chế biến thuỷ hải sản, sản xuất tấm gỗ nhân tạo, sản xuất các sản phẩm nhựa,....Trong khu công nghiệp Nam Cấm cử tri có phản ánh một số nhà máy gây ô nhiễm môi trường: Nhà máy sản xuất bột cá Minh Thái Sơn, Nhà máy chế biến hải sản Hải An, Nhà máy tấm gỗ nhân tạo Tân Việt Trung, Nhà máy bia Hà Nội Nghệ An.

  Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với từng doanh nghiệp yêu cầu cam kết, lập kế hoạch lộ trình xử lý ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Hiện nay ngoài Nhà máy thủy sản Hải An đang tạm đình chỉ để khắc phục hệ thống xử lý nước thải và Công ty cổ phần Minh Thái Sơn đang trong giai đoạn vận hành chạy thử hệ thống xử lý khí thải thì các đơn vị còn lại đã xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường.

   

  2. Các nhà máy tại Khu công nghiệp Bắc Vinh gây ô nhiễm môi trường:

  Khu công nghiệp Bắc Vinh có diện tích: 60,16 ha, có 18 doanh nghiệp, trong đó có 13 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, bao gồm các ngành nghề: May mặc, sản xuất thuốc lá, kết cấu bê tông đúc sẵn, gạch lát, cơ khí ôtô, sản xuất kem, chế biến gỗ,...

  Thời gian qua, cử tri đã nhiều lần phản ánh các cơ sở tại Khu công nghiệp Bắc Vinh gây ô nhiễm môi trường.

  Sau kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh. Sau khi kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3414/QĐ-UBND.ĐT ngày 07/9/2012 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sau phê duyệt đánh giá tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp Bắc Vinh, tỉnh Nghệ An. Thành phần Đoàn kiểm tra theo Quyết định bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, phòng Cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh, UBND thành phố Vinh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 10/18 sơ sở sản xuất, kinh doanh (trong 8 cơ sở không kiểm tra có 3 dự án đang hoặc chưa xây dựng, 02 nhà máy đã ngừng hoạt động, 03 cơ sở còn lại đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra).

  Qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện 09/10 Doanh nghiệp hoạt động tại KCN Bắc Vinh vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 7 doanh nghiệp, chuyển cấp có thẩm quyền xử phạt. Ngoài việc lập Biên bản vi phạm hành chính, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các Doanh nghiệp khắc phục các tồn tại mà Đoàn chỉ ra đối với từng cơ sở (có kết luận cụ thể của các đơn vị được kiểm tra); Các tồn tại phải khắc phục xong và có báo cáo gửi về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vinh, Ban quản lý KKT Đông Nam.

  Hiện nay các đơn vị đã cơ bản khắc phục các tồn tại và báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường đúng thời hạn./.

  Lượt truy cập