Thông tin chi tiết

 • Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh tại khu vực TĐC thuỷ điện Bản Vẽ
  17:00 09/07/2018
 • Ngày 09/4/2012, Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số 74/HĐND.TT về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh tại khu vực tái định cư thuỷ điện Bản Vẽ gửi UBND tỉnh Nghệ An. Ngày 10/5/2012, UBND tỉnh đã có công văn số 2874/UBND-CN báo cáo kết quả giải quyết:
 •  

  1. Về công tác bồi thường đất:

  - Công tác bồi thường đất cho 232 hộ di dân tự do đã được Ban QLDA thuỷ điện 2 và UBND huyện Tương Dương thống nhất phương án. Hiện nay, UBND huyện Tương Dương đã phê duyệt phương án để làm cơ sở chi trả bồi thường cho các hộ dân.

  - Công tác bồi thường đất khu vực mặt bằng công trường đang được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt hồ sơ trích lục để làm cơ sở lập phương án bồi thường cho nhân dân, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 5/2012.

  - Việc bồi thường đất trên cốt ngập lòng hồ cho nhân dân đã được UBND tỉnh giao UBND huyện Tương Dương phối hợp với Ban QLDA thuỷ điện 2 triển khai thực hiện. Tuy nhiên, vấn đề này gặp rất nhiều khó khăn do Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng được ban hành ngày 08/4/2010 nhưng công lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác bồi thường được thực hiện từ năm 2004.

  2. Về xử lý tranh chấp, lấn chiếm đất đai và giao đất sản xuất cho nhân dân tại khu tái định cư Thanh Chương:

  - UBND huyện Thanh Chương đã xử lý xong tranh chấp, lấn chiếm đất sản xuất tại bản Chà Coong 2 và chỉ đạo UBND xã Thanh Sơn phối hợp với Ban QLDA thuỷ điện 2 tổ chức họp dân thống nhất phương án chia đất. Hiện nay, Ban QLDA thuỷ điện 2 đang tiến hành phân lô cắm mốc, đồng thời tiến hành khai hoang, san ủi cải tạo ruộng theo nguyện vọng của nhân dân (sẽ tiến hành tổ chức cho dân bốc thăm nhận ruộng sau khi hoàn thành công tác cải tạo ruộng).

  - UBND huyện Thanh Chương đã phối hợp với Ban QLDA thuỷ điện 2 vận động nhân dân bản Kim Hồng nhận đất sản xuất. Đến nay đã có 47 hộ nhận đất sản xuất,còn lại 55 hộ chưa nhận đất (Ban QLDA thủy điện 2 đang phối hợp với UBND các huyện Thanh Chương, Tương Dương vận động các hộ về nhận đất để sớm ổn định đời sống).

  3. Về công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình hạ tầng tại các khu tái định cư:

  - Công trình trụ sở làm việc, trạm y tế của hai xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm đang được  triển khai xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2012.

  - Việc hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị cho trạm y tế của hai xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm đang được UBND huyện Thanh Chương và Ban QLDA thuỷ điện 2 thống nhất quy mô, chi tiết và phương án thực hiện.

  - Ban QLDA thuỷ điện 2 đã phối hợp với UBND huyện Thanh Chương tổ chức duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng tại các điểm tái định cư, như: Sửa chữa trường trung học cơ sở Kim Lân tại xa Thanh Sơn, sửa chữa nhà của nhân dân xã Ngọc Lâm bị hư hỏng, nâng cấp đường liên bàn Nòong dài 150m tại xã Ngọc Lâm, xây kè chống sạt lở đường giao thông tại bản Tà Xiêng, làm lại cầu tại bản Hương Liên.

  - Ban QLDA thuỷ điện 2 đã thực hiện hỗ trợ kinh phí đào tạo, khoan giếng lấy nước sinh hoạt cho đồng bào tại khu tái định cư Thanh Chương, hiện nay, đã có 1508/2162 hộ có đủ nước sinh hoạt (chiếm 69,8%) và đang tiếp tục triển khai đào, khoan giếng cho các hộ còn lại.

  - Hiện nay, Ban QLDA thuỷ điện 2 đã cơ bản thi công hoàn thành công trình chợ, sân vận động cho hai xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm; đang tiến hành xây dựng cải tạo 50ha ruộng lúa nước và khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công các tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất cho đồng bào tái định cư hai xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm huyện Thanh Chương.

  - Việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng, Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, bổ sung trạm biến áp cho trụ sở của UBND hai xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm đang được UBND huyện Thanh Chương lập phương án trình các ngành thẩm định và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

  - Đối với các công trình hạ tầng (cầu, nước sinh hoạt,…) bị hư hỏng tại khu tái định cư Bản Chon, Khe Quỳnh, Cò Kẻn ở huyện Tương Dương đã được Ban QLDA thuỷ điện 2, UBND huyện Tương Dương thống nhất uỷ quyền cho UBND huyện Tương Dương tổ chức thực hiện (Ban QLDA thuỷ điện 2 thẩm định, chuyển kinh phí). Hiện nay, UBND huyện Tương Dương đang lập phương án sửa chữa để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

  4. Về thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào tái định cư:

  - UBND tỉnh đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung hỗ trợ lương thực thêm 24 tháng cho các hộ dân tái định cư (hiện nay Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ).

  - UBND tỉnh đã có chủ trương cho phép lập dự án trồng cây chè tại khu tái định cư Thanh Chương, hiện nay dự án đang được các ngành thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt.

  - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban QLDA thuỷ điện 2 và UBND huyện Thanh Chương đang tính toán, thống nhất phương án hỗ trợ kinh phí trồng cây ngắn ngày cho nhân dân tại khu tái định cư huyện Thanh Chương.

  - Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với các ngành, địa phương để tham mưu UBND tỉnh thực hiện thu hồi một phần diện tích rừng da báo ở huyện Thanh Chương, rừng phòng hộ ở huyện Tương Dương để giao cho đồng bào tái định cư quản lý và sản xuất.

  5. Về giải quyết quyền lợi cho cán bộ chuyên trách, công chức xã và tiền lương cho giáo viên dôi dư:

  - UBND huyện Thanh Chương đã cân đối trong nguồn ngân sách huyện để giải quyết tiền lương cho giáo viên dôi dư, hiện nay không còn vướng mắc.

  - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay UBND huyện Thanh Chương đang tính toán cụ thể các chế độ, chính sách cho 13 cán bộ chuyên trách và công chức xã dôi dư trình Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định.

  Đời sống của đồng bào tái định cư công trình thủy điện Bản Vẽ hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do nhân dân chưa quen với môi trường sống và điều kiện sản xuất nơi ở mới, thói quen sản xuất của đồng bào tái định cư còn mang nặng tính tự cung, tự cấp, tập quán canh tác lạc hậu, dân trí còn thấp. Để đồng bào tái định cư nhanh chóng, ổn định đời sống, cần giải quyết triệt để các khó khăn tồn tại, vướng mắc nhưng cũng cần có quỹ thời gian nhất định. UBND tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

   

  Trên đây là báo cáo tình hình giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại các khu tái định cư công trình thủy điện Bản Vẽ của UBND tỉnh.  Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến cử tri và các tổ chức, cơ quan  được biết và giám sát kết quả thực hiện./.

   

   

  Lượt truy cập