Hội đồng nhân dân tỉnh

  • Sở Nội vụ Nghệ An trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
  • Sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XVI, HĐND tỉnh chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh về vấn đề chính sách đối với một số chức danh ở cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Sở Nội vụ theo Công văn số 527/UBND-TH ngày 03/2/2012 của UBND tỉnh giải quyết các vấn đề trên, Thường trực HĐND tỉnh trân trọng chuyển ý kiến trả lời của Sở Nội vụ như sau:
  • Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2012 của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An
  • Ngày 10 tháng 01 năm 2012, tại trụ sở tiếp công dân của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01/2012. Tham dự tiếp công dân có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ông Trần Văn Mão, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân.
  • Trả lời đơn thư của công dân thành phố Vinh và huyện Quỳnh Lưu
  • Các công dân: 1. Bà Trần Thị Lan, trú tại khối Yên Hoà, phường Quán Bàu, thành phố Vinh. 2. Ông Nguyễn Xuân Minh, trú tại số nhà 28, khối 18, phường Hưng Bình, thành phố Vinh. 3. Ông Nguyễn Quang Vinh, trú tại khối Cộng Hoà, phường Vinh Tân, thành phố Vinh 4. Ông Lê Xuân Thăng, trú tại thôn Thọ Tiến, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu.

Lượt truy cập