Hội đồng nhân dân

  • Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Chất vấn để làm rõ trách nhiệm
  • Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường cho rằng chất vấn là đề làm rõ trách nhiệm, đề ra các giải pháp hữu hiệu cho các vấn đề đặt ra, phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự phát triển chung của tỉnh, chứ không phải chất vấn để bới móc.

Lượt truy cập