Hội đồng nhân dân

  • Kiến nghị thu hồi các dự án không phù hợp hoặc kéo dài
  • Chiều 10/10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường theo chương trình giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phong hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trong 3 năm 2014 - 2016.
  • Cần cân nhắc kỹ hơn việc cấp đất thực hiện các công trình, dự án
  • Đó là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc giữa Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với UBND huyện Nghi Lộc sáng 6/10 theo chương trình giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phong hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư.

Lượt truy cập