Hội đồng nhân dân

  • Tội phạm đánh bạc có chiều hướng gia tăng
  • Đó là một trong những nội dung được các đại biểu phản ánh tại buổi thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về một số nội dung chuẩn bị báo cáo trước Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh sắp tới.
  • Cán bộ làm văn hóa nhưng không hiểu văn hóa?
  • Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trăn trở trước thực trạng nhiều cán bộ, công chức làm nhiệm vụ chuyên môn về văn hóa song không hiểu biết tường tận về văn hóa của các vùng miền, dân tộc.

Lượt truy cập