Hội đồng nhân dân

  • Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVI
  • Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Quy chế hoạt động HĐND năm 2005, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVI trong 02 ngày 28 và 29/7/2011 để nghe, thảo luận, thông qua các nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2011 và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Để rút kinh nghiệm nhằm tổ chức tốt hơn các kỳ họp HĐND trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá một số nội dung về kỳ họp thứ 2. Tham gia hội nghị gồm: Thường trực HĐND tỉnh; trưởng, phó các Ban của HĐND; Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Đài PTTH Nghệ An; Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân; Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng và chuyên viên của Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND...
  • Nâng chất lượng toàn diện các kỳ họp HĐND tỉnh
  • Nhằm đánh giá và rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 2-HĐND tỉnh vừa diễn ra trong tháng 7, ngày 12/08, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị với sự tham gia lãnh đạo và các ban, ngành của HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
  • Bế mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI
  • Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI đã hoàn thành chương trình làm việc và tiến hành bế mạc vào sáng ngày 29/7.

Lượt truy cập