Hội đồng nhân dân

 • Thách thức đặt ra cho các Trạm y tế ở tỉnh Nghệ An sau khi thực hiện thông tuyến huyện
 • Chính sách thông tuyến huyện trong khám, chữa bệnh (KCB) sau hơn 2 năm thực hiện đã mang lại nhiều lợi ích cho các bên: người bệnh được lựa chọn cơ sở y tế tuyến huyện để KCB, chất lượng dịch vụ của các cơ sở y tế ngày càng tốt hơn, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tăng cao. Tuy vậy, thông tuyến cũng bộc lộ những bất cập nhất là việc giảm số lượt khám chữa bệnh tại các trạm y tế. Điều này đòi hỏi phải có giải pháp để tập trung giải quyết, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư.
 • Tổ chức bộ máy chưa đáp ứng thực tiễn của mô hình HTX mới
 • Thông tin này đưa ra tại cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đối với hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nam Cát, huyện Nam Đàn theo chương trình giám sát về hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012 - 2017.
 • Cần có cơ chế đặc thù khuyến khích HTX vùng miền núi
 • Đây là kiến nghị được đề xuất tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với UBND huyện Quế Phong sáng 10/4 theo chương trình giám sát về hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, từ năm 2012 đến năm 2017.
 • Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã
 • Đây là vấn đề được đề cập tại cuộc làm việc giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh vào chiều 13/4 theo chương trình giám sát về hiệu quả hoạt động của HTX. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.
 • Cân nhắc việc duy trì đội quy tắc trật tự đô thị ở phường, xã
 • Đó là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Đội quản lý trật tự đô thị Thành phố Vinh sáng 24/4 theo chương trình giám sát về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
 • Thành phố Vinh sẽ sáp nhập một số phường, xã có quy mô nhỏ
 • Đó là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với UBND thành phố Vinh chiều 24/4 theo chương trình giám sát công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Lượt truy cập