Hội đồng nhân dân

  • Nghệ An: Còn 13 xã chưa có trưởng Công an xã
  • Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với các báo cáo thuộc lĩnh vực nội chính sẽ được trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lượt truy cập