Hội đồng nhân dân

  • Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVII
  • Chiều ngày 10/12/2019, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2020; các Báo cáo của UBND tỉnh, các ngành liên quan và các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.
  • Kết quả kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII
  • Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVII diễn ra trong 2,5 ngày (ngày 10,11 và ngày 12/7/2019) tại thành phố Vinh. Kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra với những kết quả chủ yếu sau đây:
  • Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII
  • Chiều ngày 10/7/2019, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; các Báo cáo của UBND tỉnh, các ngành liên quan và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.
  • Quan tâm đến vấn đề sát nhập khối, xóm, bản
  • Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 07/6/2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An được bầu tại huyện Tân kỳ đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Bình và Nghĩa Thái.
  • Nghệ An: Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống có xu hướng gia tăng
  • Sáng ngày 2/4, tiếp tục chương trình khảo sát tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh.

Lượt truy cập