Thông tin chi tiết

 • Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã
  16:32 09/07/2018
 • Đây là vấn đề được đề cập tại cuộc làm việc giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh vào chiều 13/4 theo chương trình giám sát về hiệu quả hoạt động của HTX. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.
 • Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi

  Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau 6 năm triển khai thực hiện Luật HTX 2012, Nghệ An tập trung chỉ đạo và đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác tổ chức lại hoạt động HTX.

  Tính đến 31/12/2017, toàn tỉnh có 645 HTX; trong đó có 208 HTX được thành lập mới và 388 HTX được chuyển đổi theo luật, 33 HTX ngừng hoạt động nhưng chưa giải thể, 16 HTX đang hoạt động nhưng chưa chuyển đổi.

  Về loại hình HTX thì chủ yếu là HTX nông nghiệp, thực hiện các khâu dịch vụ đầu vào sản xuất nông nghiệp, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Một số HTX có sự năng động, liên kết với doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo chuỗi, nâng cao thu nhập cho nông dân.

  Hiệu quả rõ nét nhất là các HTX phi nông nghiệp, các quỹ tín dụng nhân dân. Năm 2017, khu vực kinh tế tập thể, HTX đóng góp khoảng 6,8% GRDP của tỉnh.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi

  Tại cuộc làm việc, thông qua giám sát tại một số địa phương, thành viên đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã nêu lên nhiều tồn tại, hạn chế cũng như khó khăn trong hoạt động của HTX hiện nay.

  Nhất là HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp quy mô còn nhỏ; bộ máy quản lý không đồng bộ, cán bộ tuổi đời cao, năng lực, trình độ hạn chế, dẫn đến công tác quản trị, điều hành chưa thật sự hiệu quả.

  Doanh thu, sức cạnh tranh các dịch vụ của HTX còn thấp; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với HTX vừa hạn chế, vừa chưa kịp thời; hoạt động tín dụng nội bộ HTX dự báo có những tiềm ẩn rủi ro…

  Quầy giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu

  Theo bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, hiện nay, loại hình HTX nông nghiệp chiếm số lượng lớn và thương hiệu của sản phẩm là yếu tố quan trọng quyết định đầu ra của sản phẩm.

  Tuy nhiên, qua giám sát thực tế ở cơ sở, chính sách hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu đối với HTX chưa được triển khai. Vì vậy, thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm vấn đề này, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho HTX.

  Ý kiến thành viên đoàn giám sát cũng nêu rõ, các HTX đang khó tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất và đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An tháo gỡ trong vấn đề này.

  Đánh giá hiệu quả hoạt động HTX trên địa bàn tỉnh chưa cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cho rằng, nguyên nhân chính là một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX; nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích HTX chưa đáp ứng được yêu cầu.

  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi

  Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm tạo điều kiện phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế HTX.

  Đồng chí Hoàng Viết Đường cũng đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo kiểm tra, đánh giá đúng mức hiệu quả hoạt động tín dụng nội bộ HTX, gắn với việc giao trách nhiệm vụ thể cho cơ quan, đơn vị quản lý hoạt động này; đồng thời quan tâm tháo gỡ, tạo điều kiện cho các HTX được tiếp cận nguồn vốn vay.

  UBND tỉnh cũng cần chỉ đạo, đưa nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX về một đầu mối để tăng hiệu quả, đồng thời tăng cường hoạt động này./.

  Lượt truy cập