Thông tin chi tiết

 • Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tại thành phố Vinh
  09:11 21/03/2019
 • Tiếp tục Kế hoạch khảo sát việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 19/03, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế làm việc với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, phòng Tư pháp, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và Công an thành phố Vinh. Ông Trần Đình Toàn – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 • Thời gian qua, số vụ việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn thành phố Vinh theo chiều hướng tăng, số liệu năm 2018 đứng thứ hai toàn tỉnh (sau huyện Tương Dương). Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 28/02/2019, Tòa án nhân dân thành phố Vinh đã thụ lý và giải quyết 508 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (483 hồ sơ xét cai nghiện bắt buộc; 25 hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào trường giáo dưỡng). Trong đó số hồ sơ mà người bị đề nghị có nơi cư trú ổn định không nhiều (06 hồ sơ), phần nhiều chủ yếu là người bị đề nghị không có nơi cư trú ổn định (477 hồ sơ). Nhìn chung, các hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

  Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát, ông Trần Anh Sáng – Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Vinh khẳng định sự tích cực phối hợp chặt chẽ của Tòa án với Viện Kiểm sát và các ngành trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, tuy nhiên Tòa án gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: việc tổ chức phiên họp xem xét quyết định biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tiến hành ngay tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội (là nơi quản lý các đối tượng không có nơi cư trú ổn định bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian lập hồ sơ) đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức phiên họp nhưng ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên họp; kinh phí phục vụ công tác này còn hạn hẹp; một số hồ sơ chưa được cơ quan lập hồ sơ xác minh cẩn thận, chặt chẽ nên có 32 hồ sơ Tòa án ra quyết định không chấp nhận áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  Các thành viên Đoàn khảo sát đã đặt ra một số vấn đề yêu cầu các ngành giải trình, làm rõ thêm như: hiệu quả công tác cai nghiện bắt buộc; sự tương quan giữa thời hạn quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và quy trình cai nghiện thành công; việc xác minh đối tượng không có nơi cư trú ổn định; kinh phí quản lý người nghiện không có nơi cư trú ổn định trong thời gian chờ lập hồ sơ nếu Tòa án quyết định không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; số liệu hồ sơ đề nghị giảm thời hạn, miễn thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính còn lại khá lớn (373 hồ sơ đề nghị giảm và 59 hồ sơ đề nghị miễn) thì có ảnh hưởng đến mục đích của việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ của tỉnh Nghệ An đối với công tác cai nghiện ma túy và người không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các cơ sở cai nghiện trong thời gian chờ lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

  Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn khảo sát, ông Trần Đình Toàn đã ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các ngành của thành phố Vinh trong việc lập hồ sơ, xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính và nêu một số kiến nghị, giải pháp trong thời gian tới./.

  Tin, ảnh : Thu Nguyễn

  Lượt truy cập