Thông tin chi tiết

 • Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra về chủ trương đầu tư và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Vinh
  10:20 26/10/2018
 • Ngày 01/8, được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức phiên họp để thẩm tra nội dung Công văn số 5196/UBND-CN ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh về xin bổ sung hạng mục tuyến đường kết nối từ đường giao thông nối đường N5KKT Đông Nam đến Hòa Sơn Đô Lương vào Trung tâm xã Nghi Kiều, Nghi Lộc và Tờ trình số 4698/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về bổ sung sửa đổi bảng giá các loại đất giai đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh.
 • Ông Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phiên họp, tham gia phiên họp có ông Hoàng Viết Đường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện văn phòng UBND tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Giao thông vận tải, sở Tư pháp.

   

  Quang cảnh buổi làm việc

   

  Sau khi nghe đại diện sở Giao thông vận tải trình bày Công văn số 5196/UBND-CN, đã có 11 ý kiến phản biện về sự cần thiết của việc bổ sung hạng mục tuyến đường, việc điều chỉnh dự án có đúng với quy định của Luật đầu tư công chưa; tại sao tổng mức dự án đường N5 lại thừa vốn trách nhiệm thuộc về ai; quyết toán công trình dự án đường N5 đã xong chưa…nhiều vấn đề còn phải trao đi đổi lại để đi đến thống nhất cách hiểu; đại diện sở Tài chính còn phân vân nguồn vốn bổ sung dự án, mặc dù đã phân khai trong kế hoạch trung hạn đầu tư công nhưng nguồn các năm tiếp theo còn rất khó khăn. Kết luận nội dung này, ông Lê Hồng Vinh đề nghị cần phải tính toán lại sự cần thiết để bổ sung dự án, cân đối xem toàn tỉnh những dự án nào bức thiết hơn không? Cần phải ưu tiên những công trình cấp bách; đối với dự án này đề nghị phải quyết toán xong công trình N5 và triển khai 2 dự án thành phần đã bổ sung, sau đó mới tính tiếp giai đoạn tiếp theo.  

   

  Ông Hoàng Viết Đường, PCT HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

   

  Đối với Tờ trình số 4698/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về bổ sung sửa đổi bảng giá các loại đất giai đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh, các ý kiến cơ bản thống nhất sửa đổi bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Vinh, đồng thời cần phải bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định về cách tính giá các loại đất theo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất để HĐND tỉnh xem xét quyết định với mục tiêu sau khi điều chỉnh giá đất các địa phương phường, xã có cơ sở giải quyết các vướng mắc trong thủ tục tính thuế đất các loại, không gây khó khăn trong việc cấp quyền sử dụng đất./.

   

  Trần Vinh

  Lượt truy cập