Hoạt động giám sát

  • Nhà khách Nghệ An sẽ chuyển đổi sang mô hình cổ phần hóa
  • Theo lộ trình của Chính phủ, dự kiến cuối năm 2017 sẽ thực hiện chuyển đổi Nhà khách Nghệ An từ mô hình đơn vị sự nghiệp hành chính công lập sang mô hình cổ phần hóa. Đó là thông tin của đại diện lãnh đạo Nhà khách Nghệ An tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh.
  • 5.000 thẻ BHYT bị cấp sai tại huyện Tương Dương
  • Trong 6800 thẻ BHYT được phát ra, thì có đến 5000 thẻ bị cấp sai. Nguyên nhân của hiện trạng này là do không trùng khớp họ, tên giữa hộ khẩu thường trú và chứng minh thư, sai giới tính. Dẫn đến việc khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn.
  • 15% học sinh sẽ được tuyển vào các trường THPT ngoài công lập
  • Để giải quyết bài toán khó tuyển sinh đối với hệ thống các trường ngoài công lập yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo phê duyệt kế hoạch tuyển sinh hàng năm cho các trường cần đảm bảo thực hiện đúng theo tỷ lệ 85% học sinh vào trường công lập và 15% vào trường ngoài công lập theo Nghị quyết số 70/2012 của HĐND tỉnh.

Lượt truy cập