Thông tin chi tiết

 • HĐND huyện Nghĩa Đàn tập huấn kỹ năng thẩm tra cho các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND các xã, thị trấn.
  16:49 09/07/2018
 • Để chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm, ngày 16/6, Thường trực HĐND huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho 160 đại biểu là thành viên của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 • Các đại biểu dự buổi tập huấn

   

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các nội dung: hoạt động của các Ban HĐND; quy trình thẩm tra các dự thảo báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban KT-XH trình kỳ họp; quy trình giám sát; quy trình phiên họp thẩm tra; các mẫu biểu phục vụ hoạt động giám sát như: kế hoạch, đề cương, quyết định thành lập đoàn giám sát…; các đại biểu tập trung thảo luận tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nhất là ban KT-XH của HĐND xã, thị hoạt động kiêm nhiệm, chưa có phụ cấp, chưa quen công việc dẫn đến hoạt động thẩm tra, giám sát còn lúng túng.

   

  Thường trực HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

   

  Giảng viên trình bày các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND cấp huyện

   

  Qua lớp tập huấn, các đại biểu năm vững thêm các quy trình giám sát, thẩm tra, trước mắt phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND giữa năm 2018./.

   

  Trương Minh Hoài

  PCT HĐND huyện Nghĩa Đàn

  Lượt truy cập