HĐND các cấp

  • Kỳ vọng trước ngày hội lớn của cử tri Tương Dương
  • Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang đến gần. Cử tri huyện miền núi Tương Dương nghiên cứu, tìm hiểu để chọn được những đại biểu ưu tú, có năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức, xứng đáng là đại diện cho nguyện vọng của nhân dân.

Lượt truy cập