Thông tin chi tiết

 • Cần tập trung thi công các tuyến Quốc lộ xuống cấp qua địa bàn Nghệ An
  17:00 09/07/2018
 • Cử tri Nghệ An kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan đến các dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến Quốc lộ 7, 48E, 7B, 15A qua địa bàn tỉnh Nghệ An tập trung thi công những đoạn đường bị hư hỏng nặng, tạo điều kiện đi lại cho người dân trong vùng.
 • Vấn đề này (tại Công văn số 15783/BGTVT) Bộ Giao thông Vận tải trả lời như sau:

  Trong thời gian vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nghệ An và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có các tuyến quốc lộ 7, quốc lộ 48E, quốc lộ 7B, quốc lộ 15A, cụ thể như sau:

  Đối với dự án Quốc lộ 7

  Dự án Quốc lộ 7 đoạn từ Yên Thành đến Đô Lương thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm Chủ đầu tư được khởi công xây dựng từ tháng 12/2010.

  Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Chính phủ, do chưa bố trí được nguồn vốn, dự án thuộc danh mục các dự án tạm dừng giãn tiến độ. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các nhà thầu thực hiện việc đảm bảo giao thông và bàn giao cho Cục Quản lý Đường bộ II quản lý từ ngày 17/7/2013.

  Hàng năm, Cục Quản lý Đường bộ II đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, bảo trì tuyến đường, đảm bảo giao thông an toàn, thuận lợi trên tuyến.

  Trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải sẽ kiến nghị Chính phủ sớm bố trí nguồn vốn cho dự án để tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành đoạn tuyến.

  Đường tỉnh lộ 538 qua địa phận huyện Yên Thành được chuyển thành quốc lộ 7B. Ảnh tư liệu
  Đường tỉnh lộ 538 qua địa phận huyện Yên Thành được chuyển thành quốc lộ 7B. Ảnh tư liệu

  Đối với Quốc lộ 48E và quốc lộ 7B

  Quốc lộ 48E (chiều dài 213,35 km) và Quốc lộ 7B (chiều dài 44,9 km) đang được quản lý khai thác, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Từ tháng 4/2016 nhiều đoạn tuyến đã thực hiện sửa chữa định kỳ và đột xuất, cụ thể:

  - Quốc lộ 7B: Tiến hành sửa chữa nền, mặt đường một số đoạn: Km17+400 - Km18+00; Km19+250 - Km19+300; Km25+00 - Km25+150; Km31+400 - Km31+550; Km32+00 - Km32+200,.... với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.

  - Quốc lộ 48E: Tiến hành sửa chữa nền, mặt đường một số đoạn: Km140+400 - Km140+436, Km142+650 - Km142+675, Km142+980 - Km142+998, Km143+370 - Km143+420,... với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.

  Trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, triển khai kế hoạch sửa chữa năm 2017 đối với nền, mặt đường, gia cố lề Quốc lộ 7B đoạn từ Km0 - Km22, Km31 - Km42+050 với tổng kinh phí khoảng 60 tỷ đồng; Quốc lộ 48E đoạn từ Km26+200 - Km85+500; Km118+200 - Km125; Km139

  Quốc lộ 48E qua địa bàn huyện Nghi Lộc có nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hồng Vinh
  Quốc lộ 48E qua địa bàn huyện Nghi Lộc có nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hồng Vinh

  Đối với tuyến Quốc lộ 15A

  Quốc lộ 15A, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài là 135 km, trong đó có 19,84 km là đường cấp phối, còn lại là đường nhựa và bê tông nhựa. Thời gian vừa qua, Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã tăng cường chỉ đạo công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ, đột xuất với tổng kinh phí thực hiện trong năm 2016 là 43,2 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên tuyến; đồng thời trong năm 2016, đoạn từ Km315+00 - Km320+00 (qua khu di tích lịch sử Truông Bồn) đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Dự kiến đầu năm 2017 sẽ triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng QL15 đoạn từ Km301+00 - Km333+00 (trừ đoạn từ Km315+00 -Km320+00 đã được đầu tư), để từng bước đáp ứng nhu cầu vận tải và đi lại của nhân dân.

  Nhiều đoạn trên quốc lộ 15A đã và đang được triển khai thi công, ảnh tư liệu.
  Nhiều đoạn trên Quốc lộ 15A đã được triển khai thi công. Ảnh tư liệu.

  Trong thời gian tới, Bộ Giao Thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nghệ An và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An để kịp thời sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, đáp ứng nhu cầu vận tải và đi lại của người dân trong vùng./.

  Gia Huy

  Lượt truy cập