Thông tin chi tiết

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tỉnh Nghệ An về việc hỗ trợ ngư dân
  17:00 09/07/2018
 • Trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tỉnh Nghệ An tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề: Cử tri vùng biển tiếp tục kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ ngư dân trong đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản, nhất là đánh bắt xa bờ để tạo điều cho ngư dân bám biển sản xuất.
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin được trả lời như sau:

   

  Thời gian vừa qua Chính phủ đã ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân như:

   

  1. Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân, trong đó có hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản, hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên, hỗ trợ dầu, thời gian thực hiện từ năm 2008 đến năm 2010. Về cơ bản, chính sách đã kịp thời giúp ngư dân khắc phục khó khăn để bám biển sản xuất, duy trì khai thác thuỷ, hải sản, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống ngư dân, góp phần vào an ninh quốc phòng trên các vùng biển, đảm bảo ổn định nguồn thực phẩm cũng như nguyên liệu cho các nhà máy chế biến phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; góp phần ổn định giá tiêu dùng trong nước, kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống xã hội. Qua ba năm triển khai thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg, công tác quản lý tàu cá được tăng cường, đại bộ phận tàu cá đã được đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác thủy sản. Trên cơ sở đó, các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương đánh giá được thực trạng năng lực đánh bắt, cơ cấu tàu thuyền và loại nghề khai thác hải sản, tạo điều kiện cho công tác quản lý, lập quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi, sắp xếp bố trí lại lực lượng sản xuất nghề cá tại địa phương.

   

  Trên cơ sở báo cáo của các tỉnh, Bộ Tài chính đã cấp kinh phí cho 21 tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg năm 2008 - 2010 là 1.881.489,61 triệu đồng, đạt 99,2% tổng số kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương theo chế độ quy định. Tổng kinh phí các tỉnh đã chi hỗ trợ cho ngư dân là 1.927.816,05 triệu đồng, đạt 96% tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg năm 2008 - 2010. Hầu hết các chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289 đã hỗ trợ được các nhu cầu thiết yêu đối vời ngư dân trong quá trình khai thác đánh bắt hải sản.

   

  2. Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 về một số chính sách khuyến khích hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, trong đó có hỗ trợ kinh phí tiền dầu, kinh phí mua bảo hiểm, trang bị máy thông tin liên lạc cho các tàu cá và xây dựng trạm quan sát tại các địa phương. Đến nay theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă có trên 6.037 tàu cá của 20/28 tỉnh, thành phố ven biển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đủ điều kiện tham gia hoạt động trên các vùng biển xa theo quy định. Tính đến tháng 6/2013, cả nước đã hỗ trợ cho ngư dân theo Quvết định số 48/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 39/2011/QĐ-TTg khoảng 760.000 triệu đồng, trong đó: hỗ trợ chi phí nhiên liệu: 673.000 triệu đồng; hỗ trợ bảo hiểm: 10.000 triệu đồng; hỗ trợ máy thông tin liên lạc trên tàu được 2.203 chiếc (tương đương 69.716 triệu đồng); hỗ trợ xây dựng được 15 trạm bờ, tương đương 4.496 triệu đồng; hỗ trợ khôi phục lại sản xuất được 01 trường hợp với 500 triệu đồng; đã có 15.298 thuyền viên được hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên, v.v...

   

  3. Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23/9/2009 của Chính phủ về Cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010, Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, trong đó có hỗ trợ lãi suất vay cho việc đầu tư các trang biết bị nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, đóng mới tàu thu mua chế biến hải sản. Tuy nhiên, triển khai trong lĩnh vực thủy sản còn gặp phải một số khó khăn như: Yêu cầu các máy móc, thiết bị được hỗ trợ phải đảm bảo yếu tố nội địa hóa 60% trở lên..., những khó khăn, vướng mắc đó đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/2013/-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

   

  4. Quyết định 1787/QĐ-TTg ngày 29/11/2012 cửa Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách thí điểm ngư dân đóng tàu vỏ thép khai thác hải sản xa bờ tại Quảng Ngãi. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi để thực hiện Quyết định.

   

  Những cơ chế,chính sách hỗ trợ ngư dân được ban hành, và triển khai trong thời gian vừa qua đã mang lại những hiệu quả tích cực cho Ngành Thủy sản, tạo điều kiện để ngư dân ổn định cuộc sống bám biển khai thác và kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

   

  Bên cạnh những chính sách đã được ban hành, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 và Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh đó Bộ cũng phối hợp với các đơn vị liến quan tiếp tục tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành những chính sách mới đối với ngư dân trong thời gian tới.        

   

  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trân trọng chuyển ý kiến trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cử tri và các tổ chức, cơ quan được biết./.

   

  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

  Lượt truy cập