Thông tin chi tiết

 • Bộ Công thương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về vấn đề trợ giá, trợ cước
  17:00 09/07/2018
 • Trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tỉnh Nghệ An tới Bộ Công thương về vấn đề: "Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ có chính sách trợ giá, trợ cước các mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu, dầu hỏa, muối...các tỉnh có nhiều huyện miền núi, dân tộc để ổn định thị trường, đảm bảo cuộc sống cho người dân và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp."
 • Bộ Công thương có ý kiến trả lời như sau:

   

  Trước đây, chính sách trợ giá, trợ cước các mặt hàng thiết yếu được thực hiện theo Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về Phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2002) và Thông tư số 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2002 hướng dẫn thi hành hai Nghị định nói trên.

   

  Tuy nhiên, hiện nay chính sách này đã không còn được thực hiện. Thông tư số 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT đã hết hiệu lực theo Quyết định số 517/QĐ-UBDT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban Dân tộc. Chính sách trợ giá, trợ cước đã được thay thế bằng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg. Đối với các thương nhân ở vùng khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

   

  Để có những chính sách hỗ trợ hiệu quả và bền vững cho đồng bào ở khu vực miên núi, hải đảo, hiện nay, Bộ Công Thương đang triển khai nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6030/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 7 năm 2013.

           

  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trân trọng chuyển ý kiến trả lời của Bộ Công thương để cử tri và các tổ chức, cơ quan được biết./.

   

  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

  Lượt truy cập