Thông tin chi tiết

 • Bộ Công thương trả lời ý kiến cử tri Nghệ An về bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn
  17:00 09/07/2018
 • Trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tỉnh Nghệ An tới Bộ Công thương về vấn đề: “Cử tri đề nghị Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2013 cho phù hợp với tình hình thực tế. Đối với các xã chưa bàn giao lưới điện và yêu cầu giao nhận theo nguyên tắc hoàn trả vốn thì theo hướng dẫn tại Điều 11, Chương IV thì bên giao phải tập hợp đủ hồ sơ, chứng từ trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các hộ dân không còn lưu hồ sơ, chứng từ gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện.”
 • Bộ Công thương có ý kiến trả lời như sau:

   

  Quá trình bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn đối với trường hợp hồ sơ, chứng từ không còn hoặc không đầy đủ đã được quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC: “Trong trường hợp không còn hoặc không đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 nêu trên, Bên giao và Bên nhận cần lập biên bản miêu tả hiện trạng cụ thể hồ sơ của tài sản bàn giao (đặc biệt là đối với hồ sơ vay vốn và huy động vốn của các tổ chức, cá nhân) thực hiện đánh giá giá trị còn lại thực tế của tài sản bàn giao theo các phương pháp nêu tại Điều 4 của Thông tư liên tịch này, báo cáo Hội đồng thẩm định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố xem xét quyết định”.

   

  Vì vậy, đề nghị cử tri thực hiện theo hướng dẫn đã nêu tại Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cử tri nêu rõ nội dung vướng mắc trong quá trình bàn giao tới Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố hoặc Bộ Công thương để tiếp tục được hướng dẫn.

   

  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trân trọng chuyển ý kiến trả lời của Bộ Công thương để cử tri và các tổ chức, cơ quan được biết./.

   

  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

  Lượt truy cập