Thông tin chi tiết

 • Bộ Công an trả lời ý kiến cử tri Nghệ An về vấn đề tách hộ cho người già, người khuyết tật
  17:00 09/07/2018
 • Trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tỉnh Nghệ An tới Bộ Công an về vấn đề: “Hiện tượng tách hộ cho người già, người khuyết tật... thành một hộ riêng để thực hiện chính sách ưu đãi xảy ra ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến việc thống kê, điều tra và giải quyết các chính sách cho hộ nghèo và các chính sách ưu đãi khác. Vì vậy, đề nghị các bộ liên quan cần quy định cụ thể về điều kiện tách hộ, xác lập hộ khẩu để đảm bảo yêu cầu quản lý và thực hiện chính sách đồng bộ”
 • Bộ Công an có ý kiến trả lời như sau:

   

  Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, ngày 11/7/2013, Quốc hội đã ban hành Văn bản hợp nhất Luật Cư trú số 03/VBHN/VPQH, hợp nhất Luật Cư trú năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú. Ngày 18/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú số 03/VBHN/VPQH. Tạikhoản 1, Điều 27 Luật Cư trú số 03/VBHN/VPQH, quy định về tách sổ hộkhẩu: “Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu: Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có nhu cầu tách sổ hộ khẩu; người đã nhập vào số hộ khẩu quy định tại khoản 3, Điều 25 và khoản 2, Điều 26 của luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản”. Do vậy, những trường hợp có đủ điều kiện tách sổ hộ khẩu theo quy định nêu trên và có nhu cầu tách hộ sẽ được cơ quan đăng ký thường trú giải quyết tách sổ hộ khẩu theo đúng quy định của Luật Cư trú và theo đúng thẩm quyền.

   

  Việc giải quyết các chính sách ưu đãi ở địa phương là do nhiều Bộ, ngành có liên quan cùng xem xét, quyết định và căn cứ vào nhiều tiêu chí, không thể căn cứ vào các quy định về cư trú để hạn chế các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân.

   

  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trân trọng chuyển ý kiến trả lời của Bộ Công an để cử tri và các tổ chức, cơ quan được biết./.

   

  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

  Lượt truy cập