Thông tin chi tiết

 • Chương trình công tác năm 2012 của Thường trực HĐND tỉnh
  16:40 09/07/2018
 • Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An xây dựng chương trình công tác năm 2012 như sau:
 •           I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

   

           1. Phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thực hiện các hoạt động khảo sát, giám sát theo chương trình của Quốc hội.

   

           2. Chủ trì phối hợp và phân công các Ban của HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát việc tổ chức triển khai, thực hiện các Nghị quyết, các kết luận một số vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 3-HĐND tỉnh khóa XVI, các kiến nghị, kết luận của các đoàn giám sát, khảo sát và các hoạt động giám sát, khảo sát khác….

   

           3. Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVI.

   

           4. Chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, thứ 5, thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVI và các kỳ họp chuyên đề hoặc đột xuất khác (nếu có).

   

           5. Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội thực hiện dự án “Tăng cường năng lực và quyết định ngân sách của cơ quan dân cử.”.

   

              - Nghiên cứu đề tài khoa học “Vai trò của HĐND trong việc tạo lập cơ chế chính sách tài chính cho Giáo dục Đào tạo nhằm thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực ở Nghệ An”.

   

             - Hội thảo về “ Đánh giá tình hình thực hiện Luật NSNN về thu ngoài cân đối ngân sách(các khoản ghi thu, ghi chi quản lý qua NSNN từ năm 2004 đến nay).

   

            - Hội thảo về “Vai trò của HĐND trong việc tạo lập cơ chế chính sách tài chính cho Giáo dục Đào tạo nhằm thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực ở Nghệ An”.

   

           6. Tiếp tục phối hợp với tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam tổ chức thực hiện dự án “ Tăng cường tiếng nói và sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong xóa đói giảm nghèo tại Nghệ An”.

   

           7. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh:

   

           - Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ các hoạt động của: Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

   

            - Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CB,VC trong văn phòng 

   

           - Hoàn thành dự án trụ sở làm việc của văn phòng giai đoạn 2.

   

           - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh.

   

           - Tổ chức để đại biểu HĐND nghiên cứu, quán triệt các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND, các văn bản quy phạm pháp luật khác; chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.

   

           - Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã.

   

           - Đôn đốc UBND, các cơ quan hữu quan và các địa phương giải quyết các vấn đề kiến nghị của cử tri, vấn đề chất vấn tại các kỳ họp và kiến nghị của các đoàn giám sát.

   

           II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012

   

           Tháng 01 năm 2012:

   

           - Họp Thường trực HĐND tỉnh rà soát lại công tác ban hành và triển khai việc thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVI.

   

           - Thăm và chúc tết các gia đình chính sách, các cơ quan trong tỉnh.

   

           - Phân công các Ban của HĐND tỉnh xây dựng chương trình công tác của Thường trực, các ban năm 2012 và phối hợp tổ chức thực hiện.

   

           - Tham gia giao ban các tỉnh Bắc Trung bộ.

   

           - Tham gia họp thường kỳ UBND tỉnh.

   

           - Tổ chức tiếp dân, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3.

   

           - Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh hoàn thiện các quy chế hoạt động của cơ quan Văn phòng.

   

           Tháng 2 năm 2012:

   

           - Họp Thường trực HĐND tỉnh theo quy chế; bàn nội dung chương trình công tác tháng 2.

   

           - Phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

   

           - Phối hợp với Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội giám sát việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia, Quyết toán NSNN năm 2010, thực hiện pháp luật về thuế, dữ trữ quốc gia.

   

            - Tổ chức hội thảo thống nhất đề cương Đề tài nghiên cứu: “Vai trò của HĐND trong việc tạo lập cơ chế chính sách tài chính cho Giáo dục Đào tạo nhằm thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực ở Nghệ An”.

   

           - Tổ chức giao ban Thường trực HĐND các huyện, thành, thị, phối hợp tập huấn nâng cao kỹ năng điều hành kỳ họp cho Thường trực các huyện, thành, thị.

   

           - Tiếp dân, đôn đốc việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

   

    

           - Tham gia họp thường kỳ UBND tỉnh.

   

           - Tham gia hoạt động dự án “ Tăng cường tiếng nói và sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong xóa đói giảm nghèo tại Nghệ An”.

   

           - Phối hợp sở Nội vụ, trường Chính trị tỉnh tập huấn cho đại biểu HĐND huyện, xã.

   

            - Tổ chức tập huấn cho Cán bộ, Công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

   

           Tháng 3/2012:

   

           - Họp Thường trực HĐND theo quy chế.

   

           - Phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công  cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

   

           - Giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

   

           - Phối phợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghe báo cáo về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

   

            - Tham gia họp thường kỳ UBND tỉnh.

   

           - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động HĐND.

   

           - Chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVI

   

           - Tham gia hoạt động dự án “ Tăng cường tiếng nói và sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong xóa đói giảm nghèo tại Nghệ An”.

   

           - Phối hợp Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh tập huấn cho đại biểu HĐND huyện, xã.

   

           Tháng 4 năm 2012:

   

           - Họp Thường trực HĐND theo quy chế.

   

           - Họp HĐND tỉnh kỳ thứ 4.

   

           - Tham gia họp thường kỳ UBND tỉnh.

   

           - Làm việc với huyện Quế Phong, Quỳ Châu

   

           - Tham gia tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân.

   

           - Đôn đốc UBND hoặc các cơ quan hữu quan giải quyết các kiến nghị của các đoàn giám sát và ý kiến kiến nghị của cử tri.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

           - Tham gia hoạt động dự án “ Tăng cường tiếng nói và sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong xóa đói giảm nghèo tại Nghệ An”, các hoạt động chung của tỉnh.

   

           - Phối hợp Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh tập huấn cho đại biểu HĐND huyện, xã.

   

          Tháng 5 năm 2012.

   

           - Họp Thường trực HĐND tỉnh theo quy chế.

   

           - Chỉ đạo triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 4.

   

           - Giám sát công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2, thứ 3.

   

           - Tham gia tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân.

   

           - Tham gia họp thường kỳ UBND tỉnh.

   

           - Làm việc với huyện: Kỳ Sơn,  Tương Dương, Con Cuông.     

   

          - Tham gia hoạt động dự án “ Tăng cường tiếng nói và sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong xóa đói giảm nghèo tại Nghệ An”, các hoạt động chung của tỉnh.

   

           Tháng 6 năm 2012:

   

          - Họp Thường trực HĐND tỉnh theo quy chế, chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVI.

   

           - Tổ chức TXCT trước kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVI.

   

           - Tham gia giao ban các tỉnh Bắc Trung bộ tại Hà Tĩnh.

   

           - Làm việc với các huyện Quỳ Hợp, Thị xã  Thái Hòa, Nghĩa Đàn

   

           - Phối hợp với Ủy ban Tư pháp giám sát Việc chấp hành pháp Luật Tố tụng hình sự trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án phục vụ cho việc sử đổi bộ luật tố tụng hình sự, Luật luật sư, ban hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

   

           - Tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành, thị.

   

           - Tham gia họp thường kỳ UBND tỉnh.

   

           Tháng 7 năm 2012:

   

           - Họp HĐND tỉnh kỳ thứ 5.

   

           - Tổ chức Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5; Kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

   

           - Làm việc với các huyện: Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương.

   

           - Tổ chức tập huấn một số kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh.

   

           - Tham gia họp thường kỳ UBND tỉnh.

   

           Tháng 8 năm 2012:

   

           - Giám sát các vấn đề trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4.

   

           - Phối hợp ban Kinh tế - Ngân sách, giám sát, khảo sát theo kế hoạch của Ban KT-NS. 

   

           - Làm việc với các huyện: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Tân Kỳ

   

           - Họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh theo quy chế.

   

           - Tham gia họp thường kỳ UBND tỉnh.

   

           Tháng 9 năm 2012:

   

           - Giám sát chuyên đề về công tác thu, chi Viện phí, Học phí trên địa bàn toàn tỉnh.

   

           - Phối hợp Ban Dân tộc giám sát việc thực hiện chế độ cử tuyển đợt tại huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương.

   

           - Làm việc với các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh lưu.

   

           - Họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh theo quy chế.

   

           - Tham gia họp thường kỳ UBND tỉnh.

   

           Tháng 10 năm 2012:

   

           - Họp Thường trực HĐND tỉnh theo quy chế, bàn nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh.

   

           - Làm việc với huyện Yên Thành, Thành phố Vinh.

   

           - Phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc thực hiện công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh.

   

           - Tham gia họp thường kỳ UBND tỉnh.

   

           Tháng 11 năm 2012:

   

           - Phối hợp với UBMTTQ tỉnh bàn kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6.

   

           - Điều hòa phối hợp các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để chuẩn bị kỳ họp thứ 6 gồm: hoạt động thẩm tra, chuẩn bị tài liệu, các điều kiện đảm bảo cho kỳ họp.

   

           - Làm việc với Thị xã Cửa Lò. 

   

           - Tham gia họp thường kỳ UBND tỉnh.

   

           Tháng 12 năm 2012:

   

           - Họp HĐND tỉnh kỳ thứ 6 (Kỳ cuối năm).

   

           - Tổ chức Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6; kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6.

   

           - Giao Ban Thường trực HĐND huyện, thành, thị.

   

           - Tham gia hoạt động chung của tỉnh cuối năm.

   

           - Họp Giao ban Thường trực HĐND tỉnh bàn chương trình công tác năm 2013.

   

           - Tham gia giao ban Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ tại Quảng Bình.

   

           - Tham gia họp thường kỳ UBND tỉnh.

   

           Trên đây là chương trình công tác năm 2012, Thường trực HĐND tỉnh thông báo để các cấp, các ngành, các ban của HĐND tỉnh biết chủ động phối hợp thực hiện.

   

  Tải file đính kèm để xem chi tiết.

  Lượt truy cập