Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Nghiên cứu - trao đổi

  • Nâng cao vai trò của thư ký trong các kỳ họp HĐND tỉnh
  • Hoạt động thư ký kỳ họp là một bộ phận không thể thiếu để góp phần thành công của mỗi kỳ họp HĐND các cấp. Ngày 2.4.2005, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 753/2005/UBTVQH11 ban hành Quy chế hoạt động của HĐND, trong đó, tại Điều 14, nhiệm vụ của Thư ký kỳ họp bao gồm: Ghi biên bản các kỳ họp, phiên họp; Tổng hợp đầy...
  • Hậu tái định cư các nhà máy thủy điện còn nhiều vướng mắc, khó khăn
  • Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-HĐND ngày 11/4 /2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện quy hoạch, kết quả, hiệu quả xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017”. Từ ngày 21/5-19/6/2018, Đoàn giám sát đã đi giám sát tại các nhà máy thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn), Bản vẽ (Tương...
truyen hinh fpt lap mang fpt