Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Nghiên cứu - trao đổi

 • Hậu tái định cư các nhà máy thủy điện còn nhiều vướng mắc, khó khăn
 • Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-HĐND ngày 11/4 /2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện quy hoạch, kết quả, hiệu quả xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017”. Từ ngày 21/5-19/6/2018, Đoàn giám sát đã đi giám sát tại các nhà máy thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn), Bản vẽ (Tương...
 • Kịp thời gỡ “điểm nghẽn”
 • Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động giải trình, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã đưa nội dung này vào Chương trình công tác và thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả. Các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh đã tác động, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, nhất là đối với những lĩnh...
 • 21 đại biểu hội đồng tiếp dân, chỉ 9 người gửi báo cáo
 • Trong tháng 3/2017, Thường trực HĐND tỉnh phân công 21 đại biểu tham gia tiếp dân nhưng chỉ có 9 đại biểu gửi báo cáo và 12 đại biểu không gửi báo cáo. Được biết gửi báo cáo là hình thức theo dõi đại biểu có tham gia tiếp dân hay không.
 • Mô hình Văn phòng HĐND cấp tỉnh: Sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định 48
 • Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát việc thực hiện Nghị định 48 và tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, các cấp chính quyền; trên cơ sở đó, tổng hợp trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh.
 • Tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan dân cử
 • Mặc dù HĐND tỉnh khóa XVII mới đi vào hoạt động giai đoạn đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, song đã có nhiều đổi mới trên các mặt, thể hiện năng lực và trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri, nâng cao vị thế của người đại biểu, cơ quan dân cử góp phần tạo động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
 • Hoạt động của HĐND tỉnh: Đổi mới và trăn trở
 • Năm 2016 - năm đầu thực hiện chương trình hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh đã trăn trở đổi mới, sáng tạo trong từng hoạt động của mình, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm trước nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh nhà.
 • Ý kiến về tặng Kỷ niệm chương cho người phục vụ Hội đồng nhân dân
 • Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 13 nghìn người là đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp và cán bộ phục vụ Hội đồng nhân dân. Trong 70 năm thành lập, qua các thời kỳ lịch sử, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và những cán bộ tham mưu, giúp việc đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống...
truyen hinh fpt lap mang fpt