Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Hội đồng nhân dân

  • Huyện Thanh Chương thiếu 27 công an xã
  • Thông tin này được đưa ra tại cuộc làm việc giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với UBND huyện Thanh Chương chiều 19/3 theo chương trình khảo sát của ban về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực pháp chế.
truyen hinh fpt lap mang fpt