Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Tin hoạt động

  • Nhiều dự án của ngành nông nghiệp chậm tiến độ
  • Đó là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, giai đoạn 2011 - 2016.
  • Tương Dương còn 1 xã chưa có đường ô tô vào bản
  • Đoàn công tác ĐBQH tỉnh thực hiện tiếp xúc theo chuyên đề tại huyện Tương Dương về chính sách của Nhà nước đối với đồng bào vùng dân tộc và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
  • Đổi mới hoạt động, đáp ứng mong đợi của cử tri
  • Năm 2016, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh có nhiều thay đổi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của người dân. Qua các hoạt động tại diễn đàn Quốc hội, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh ngày càng khẳng định trách nhiệm, vai trò, vị trí của người đại biểu nhân dân.
truyen hinh fpt lap mang fpt