Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


  • Bác Hồ với ngành Y tế Việt Nam
  • Sinh thời, Bác Hồ luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với ngành Y tế. Người luôn nhắc nhở “Lương y phải như từ mẫu”. Cho đến tận khi sắp sửa đi xa, trong Di chúc, Người vẫn không quên dặn dò phải “Phát triển công tác vệ sinh, y tế…”
  • Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa HĐND và UBND tỉnh
  • Phối hợp tốt hơn trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nhạy cảm, nhất là các vấn đề liên quan đến kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đó là tinh thần được thảo luận tại cuộc họp triển khai quy chế công tác năm 2017 giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh sáng 21/02.
Hội đồng nhân dân
  • Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa HĐND và UBND tỉnh
  • Phối hợp tốt hơn trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nhạy cảm, nhất là các vấn đề liên quan đến kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đó là tinh thần được thảo luận tại cuộc họp triển khai quy chế công tác năm 2017 giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh sáng 21/02.
Tin tức sự kiện
  • Bác Hồ với ngành Y tế Việt Nam
  • Sinh thời, Bác Hồ luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với ngành Y tế. Người luôn nhắc nhở “Lương y phải như từ mẫu”. Cho đến tận khi sắp sửa đi xa, trong Di chúc, Người vẫn không quên dặn dò phải “Phát triển công tác vệ sinh, y tế…”

Lượt truy cập

  • Tiger Direct
truyen hinh fpt lap mang fpt