Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Tin nổi bật
  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2014
  • Một số chính sách phát triển thủy sản; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng; quy định lựa chọn nhà thầu qua mạng; tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2014.
  • Đoàn giám sát Ủy ban kinh tế của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh
  • Ngày 29/7, Đoàn giám sát của Ủy ban kinh tế Quốc hội do ông Nguyễn Văn Phúc- Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về nội dung: giám sát thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10 của Quốc hội về kế...
Đại biểu quốc hội
Hội đồng nhân dân
Tin tức - Sự kiện
  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2014
  • Một số chính sách phát triển thủy sản; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng; quy định lựa chọn nhà thầu qua mạng; tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2014.

Lượt truy cập

  • Tiger Direct