Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


  • Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVII
  • Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế...
Đại biểu quốc hội
  • Nhiều dự án của ngành nông nghiệp chậm tiến độ
  • Đó là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, giai đoạn 2011 - 2016.
Hội đồng nhân dân
  • Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về nội dung phiên họp thường kỳ tháng 6
  • Tại cuộc họp giao ban ngày 25/6 của Thường trực HĐND tỉnh, các thành viên Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “công tác tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 – 2017” trên địa bàn tỉnh.
Tin tức sự kiện

Lượt truy cập

  • Tiger Direct
truyen hinh fpt lap mang fpt