Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Tin nổi bật
  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2014
  • Một số chính sách phát triển thủy sản; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng; quy định lựa chọn nhà thầu qua mạng; tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2014.
Đại biểu quốc hội
Hội đồng nhân dân
Tin tức - Sự kiện

Lượt truy cập

  • Tiger Direct