Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


  • Tín nhiệm của Đại biểu – Thước đo mức độ hài lòng của cử tri và Nhân dân
  • Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ. Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín...
  • Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường)
  • Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Tin mới nhất

Đại biểu quốc hội
  • Nhiều dự án của ngành nông nghiệp chậm tiến độ
  • Đó là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, giai đoạn 2011 - 2016.
Hội đồng nhân dân
Tin tức sự kiện

Lượt truy cập

  • Tiger Direct
truyen hinh fpt lap mang fpt