Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Tin nổi bật
  • Tổng Bí thư: Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu
  • Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó yếu tố con người là quyết định. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm… thì mới có được niềm tin của nhân dân-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng.
Hội đồng nhân dân
Tin tức - Sự kiện
  • Tổng Bí thư: Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu
  • Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó yếu tố con người là quyết định. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm… thì mới có được niềm tin của nhân dân-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng.

Lượt truy cập

  • Tiger Direct