Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Thông tin chi tiết

  • Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
    06/08/2018 17:42
  •  
  • Tải file tại đây

    truyen hinh fpt lap mang fpt