Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Thông tin chi tiết

  • Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.
    06/08/2018 17:40
  •  
  • Tải file tại đây

    truyen hinh fpt lap mang fpt