Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Thông tin chi tiết

  • Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
    06/08/2018 17:37
  •  
  • Tải file tại đây

    truyen hinh fpt lap mang fpt