Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Thông tin chi tiết

  • Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
    29/12/2017 17:24
  •  
  • Tải file tại đây

    truyen hinh fpt lap mang fpt