Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Thông tin chi tiết

  • Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2012-2020.
    29/12/2017 17:16
  •  
  • Tải file tại đây

    truyen hinh fpt lap mang fpt