Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Thông tin chi tiết

  • Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 quy định về nội dung và mức chi kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
    29/12/2017 17:15
  •  
  • Tải file tại đây

    truyen hinh fpt lap mang fpt