Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Thông tin chi tiết

 • Số điện thoại đường dây trực tuyến tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVII
  10/07/2017 00:34
 • Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVII diễn ra từ ngày 11 đến 13/7/2017. Kỳ họp tiếp tục duy trì đường dây điện thoại trực tuyến.
 • Các số điện thoại:

   

  - 02383.598828

   

  - 02383.598800

   

  - 02383.598747

  Lượt truy cập

  • Tiger Direct
  truyen hinh fpt lap mang fpt