Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


TIN TỨC - SỰ KIỆN

  • HĐND các huyện khai mạc kỳ họp cuối năm
  • Sáng 21/12, Hội đồng nhân dân các huyện Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Nghi Lộc khai mạc kỳ họp cuối năm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
  • Bình quân mỗi thẩm phán giải quyết 85 vụ án/năm
  • Đó là thông tin được cung cấp cho đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp của tỉnh tại Tòa án nhân dân tỉnh sáng 5/12 theo Nghị quyết số 49/NQ-TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
truyen hinh fpt lap mang fpt